Nowe poradnie w SP ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje iż od dnia 01.02.2019r świadczyć będzie  ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w poradni kardiologicznej, urazowo- ortopedycznej , oraz zwiększone zostaną godziny pracy w poradni  ginekologiczno  – położniczej.

PORADNIA   KARDIOLOGICZNA

Harmonogram

PONIEDZIAŁEK                 09:00 – 13:00

WTOREK                           09:00 – 13:00

ŚRODA                              13:00 – 18:00

CZWARTEK                       09:00 – 13:00

PIĄTEK                              09:00 – 13:00

PORADNIA    URAZOWO – ORTOPEDYCZNA

Harmonogram

PONIEDZIAŁEK               09:00 – 13:00

WTOREK                         15:00 – 19:00

CZWARTEK                     10:00 – 14:00

PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA

Harmonogram

PONIEDZIAŁEK             09:00 –  19:00

WTOREK                       09:00 – 19:00

ŚRODA                           07:00 – 18:00

CZWARTEK                   09:00 – 15:00

SP ZOZ w Łapach informuje

W dniu 30 sierpnia 2018 roku w ramach Umowy zawartej między Wojewodą Podlaskim a Powiatem Białostockim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach otrzymał dofinansowanie na wykonanie zadania pn. ,,Wyposażenie Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”.

Całkowita wartość zadania: 1 285 600,64 zł

Dotacja z budżetu państwa: 986 598,43 zł

Wkład własny Powiatu Białostockiego: 266 605,07 zł

Środki własne SP ZOZ w Łapach: 32 397,14 zł

Realizacja zadania zakończyła się w dniu 31 grudnia 2018 roku. W ramach dofinansowania zakupiony został sprzęt i wyposażenie na Blok Operacyjny oraz do Pracowni Endoskopii. Inwestycja znacząco przyczyni się do wzrostu jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

SP ZOZ w Łapach informuje

INFORMACJA

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH INFORMUJE, ŻE DZIEŃ 24 GRUDNIA 2018 ROKU JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Informujemy, że od Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” otrzymaliśmy wyposażenie: wózki inwalidzkie, chodziki, krzesła sanitarne, poduszki, poszewki na poduszki.

“Z książką zdrowiej”

SP ZOZ w Łapach w ramach projektu “Z książką zdrowiej”

SP ZOZ w Łapach w ramach projektu “Z książką zdrowiej” koordynowanego przez Państwowy Instytut Wydawniczy we współpracy z Ministerstwem Kultury I Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Zdrowia otrzymał książki z przeznaczeniem pacjentom oddziału dziecięcego. Lektura książek ma pomóc w leczeniu oraz uprzyjemnić pobytu w szpitalu pacjentom hospitalizowanym w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje:

Iż w dniu 12 listopada 2018 r. udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: stacjonarnym, ambulatoryjnym i podstawowej opiece zdrowotnej.

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

W dniu 10 października 2018 r. podczas spotkania w PUW w Białymstoku, w którym uczestniczył Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach podpisał umowę na dofinansowanie projektu nr POIS.09.01.00-00-0258/18 pn. ,,Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”.

Wartość projektu: 9 774 907,55 zł
Wartość dofinansowania: 8 057 658,56 zł

Dzięki tej inwestycji SP ZOZ w Łapach wybuduje i wyposaży Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz lądowisko dla śmigłowców LPR. Pozwoli to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie oraz na zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń ratujących życie, a także znacząco poprawi jakość świadczonych usług medycznych.

Podpisanie umowy z RPO

W dniu 07-08-2018 została podpisana umowa z RPO.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Wartość projektu: 4,2 mln zł
Dofinansowanie: 3,4 mln zł

Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach uruchomi poradnie: kardiologiczną, urazowo-ortopedyczną i chorób płuc, a także kupi na ich potrzeby sprzęt i aparaturę medyczną. Wyposaży również pracownię badań nieinwazyjnych serca oraz salę intensywnej opieki medycznej na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii oraz gabinet zabiegowy na oddziale chirurgicznym.

Źródło: Wrota Podlasia

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

zapytanie ofertowe dotyczące zakupu w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego o dmc do 3,5t.

Więcej informacji

Informacja o unieważnieniu postępowania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego:

Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznego dźwigu szpitalnego (windy) w budynku głównym SP ZOZ w Łapach

Unieważnienie