SP ZOZ w Łapach ogłasza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

–  rozszerzenie zakresu konkursu ofert  2/02/2019  o udzielanie świadczeń w zakresie Poradni Urazowo – Ortopedycznej 

–  przesuniecie termin składania ofert na dzień  19.02.2019 r. do godz. 12.00 oraz przesunięcie  termin rozstrzygnięcia Konkursu ofert na dzień 26.02.2019 r. do 15.00

SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:

  • chirurgii ogólnej

oraz na

  •  Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w SP ZOZ w Łapach 
  • Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Łapach

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/01/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/01/2019

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w

Poradni Położniczo-Ginekologicznej  oraz

Poradni Urazowo-Ortopedycznej

SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Poradnia Położniczo-Ginekologiczna oraz Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:


konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie udzielania świadczeń w:

  • Poradni Położniczo-Ginekologicznej
  • Poradni Urazowo-Ortopedycznej

SP ZOZ w Łapach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 13/12/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 13/12/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:


przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

o rozstrzygnięciu drugiej części postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 05.12.2018r., nr 12/12/2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

o rozstrzygnięciu drugiej części postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 20.11.2018r., nr 11/11/2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

o rozstrzygnięciu części postępowania oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania w części pozostałej w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 20.11.2018r., nr 11/11/2018.

Ogłoszenie