SP ZOZ w Łapach ogłasza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

–  rozszerzenie zakresu konkursu ofert  2/02/2019  o udzielanie świadczeń w zakresie Poradni Urazowo – Ortopedycznej 

–  przesuniecie termin składania ofert na dzień  19.02.2019 r. do godz. 12.00 oraz przesunięcie  termin rozstrzygnięcia Konkursu ofert na dzień 26.02.2019 r. do 15.00

SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:

  • chirurgii ogólnej

oraz na

  •  Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w SP ZOZ w Łapach 
  • Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Łapach

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Edytowano 04.02.2019

Edytowano 14.02.2019

Edytowano 15.02.2019

Nowe poradnie w SP ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje iż od dnia 01.02.2019r świadczyć będzie  ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w poradni kardiologicznej, urazowo- ortopedycznej , oraz zwiększone zostaną godziny pracy w poradni  ginekologiczno  – położniczej.

PORADNIA   KARDIOLOGICZNA

Harmonogram

PONIEDZIAŁEK                 09:00 – 13:00

WTOREK                           09:00 – 13:00

ŚRODA                              13:00 – 18:00

CZWARTEK                       09:00 – 13:00

PIĄTEK                              09:00 – 13:00

PORADNIA    URAZOWO – ORTOPEDYCZNA

Harmonogram

PONIEDZIAŁEK               09:00 – 13:00

WTOREK                         15:00 – 19:00

CZWARTEK                     10:00 – 14:00

PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA

Harmonogram

PONIEDZIAŁEK             09:00 –  19:00

WTOREK                       09:00 – 19:00

ŚRODA                           07:00 – 18:00

CZWARTEK                   09:00 – 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/01/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/01/2019

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w

Poradni Położniczo-Ginekologicznej  oraz

Poradni Urazowo-Ortopedycznej

SP ZOZ w Łapach informuje

W dniu 30 sierpnia 2018 roku w ramach Umowy zawartej między Wojewodą Podlaskim a Powiatem Białostockim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach otrzymał dofinansowanie na wykonanie zadania pn. ,,Wyposażenie Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”.

Całkowita wartość zadania: 1 285 600,64 zł

Dotacja z budżetu państwa: 986 598,43 zł

Wkład własny Powiatu Białostockiego: 266 605,07 zł

Środki własne SP ZOZ w Łapach: 32 397,14 zł

Realizacja zadania zakończyła się w dniu 31 grudnia 2018 roku. W ramach dofinansowania zakupiony został sprzęt i wyposażenie na Blok Operacyjny oraz do Pracowni Endoskopii. Inwestycja znacząco przyczyni się do wzrostu jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przetarg pisemny nieograniczony: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców LPR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”

Numer postępowania ZP/2/2019/PN

Edytowano 04.02.2019

SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Poradnia Położniczo-Ginekologiczna oraz Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:


konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie udzielania świadczeń w:

  • Poradni Położniczo-Ginekologicznej
  • Poradni Urazowo-Ortopedycznej