SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie: Udzielania świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w SP ZOZ Łapy w szczególności oddział wewnętrzny, chirurgiczny,  dziecięcy, blok operacyjny,  Zakład Pielęgnacyjno-OpiekuńczyUdzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu postępowania na  „Opracowanie dokumentacji projektowej Oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii” przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz  Regulaminem Udzielania Zamówień SP ZOZ w Łapach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu postępowania na  „Opracowanie dokumentacji projektowej Oddziału dziecięcego z Izbą Przyjęć” przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz  Regulaminem Udzielania Zamówień SP ZOZ w Łapach.

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy położną

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni POŁOŻNĄ do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wymagania zgodne z Ustawą o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 81 42 418

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.” (Znak postępowania: ZP/6/2019/PN) Zał. nr 1a do SIWZ – Dokumentacja projektowa (archiwum .zip)Pobierz Zał. nr 1B do […]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 02/02/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:  rozstrzygnięciu drugiej części postępowania, w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 06.02.2019r., nr 02/02/2019

Przebudowa pomieszczeń przychodni SP ZOZ oraz poradni specjalistycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza Przetarg pisemny nieograniczony dot. „Przebudowa pomieszczeń przychodni SP ZOZ oraz poradni specjalistycznych przy ul. Piaskowej 9 w Łapach” Znak postępowania: ZP/5/2019/PN Zał. nr 1a do SIWZ – Dokumentacja projektowa (archiwum .zip)Pobierz Zał. nr 1b do SIWZ – STWiOR (archiwum .zip)Pobierz Zał. nr 1c do SIWZ – Przedmiary (archiwum .zip)Pobierz Edytowano 15.03.2019 […]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 3/03/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 3/03/2019 w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie udzielania świadczeń w: Poradni Urazowo-Ortopedycznej