SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy sanitariuszy szpitalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni sanitariuszy szpitalnych Wymagania: wykształcenie co najmniej podstawowe, co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie, ukończony kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 81 42 418 Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy sanitariuszy szpitalnych Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy opiekunów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni opiekunów medycznych Wymagania: ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła policealna i uzyskany tytuł zawodowy higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej lub ukończona zasadnicza szkoła zawodowa publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy opiekunów medycznych Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 12/08/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert 12/08/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń w zakresie chorób wewn. w Oddziale Chorób Wewn. i Diabetologii

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni pielęgniarki na Oddziale wewn. pielęgniarki na Oddziale chirurgicznym pielęgniarki na Bloku Operacyjnym Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu Mile widziane: specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej lub specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pielęgniarstwa chirurgicznego lub specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki Czytaj więcej »

Zakup i dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Zakup i dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/19/2019/PN) Edytowano 03.09.2019 SP-ZOZ-Łapy-SIWZ- ZMIANA TERMINUPobierz Edytowano 04.09.2019 Edytowano 12.09.2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 11/08/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert 11/08/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania  świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, pełnienia roli kierownika POZ

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę (sprzedaż) Artykułów spożywczych

ZAPROSZENIE Do złożenia oferty Na dostawę (sprzedaż) Artykułów spożywczych w trybie „zapytania o cenę” – art. 69 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej – uPzp) Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH UL. J. KORCZAKA 23 18-100 ŁAPY na …

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę (sprzedaż) Artykułów spożywczych Czytaj więcej »

Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/18/2019/PN) Zał. Nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowyPobierz Zał. Nr 3.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (archiwum .zip)Pobierz Zał. Nr 5 do SIWZ – JEDZPobierz Klucz publicznyPobierz Edytowano …

Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie oraz przesunięcie części konkursu ofert 10/08/2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: rozstrzygnięcie konkursu ofert 10/08/2019 w części dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie Chirurgii Ogólnej w Oddziale Chirurgicznym oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii do dnia 25.08.2019 godz.15.00