Lista przetargów

Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku” (Znak postępowania: ZP/8/2019/PN) Zał. Nr 2 do SIWZ – Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy – PO KOREKCIEPobierz Zał. Nr 5 do SIWZ – JEDZPobierz Klucz publicznyPobierz Edytowano 18.04.2019

Dzierżawa aparatów do hemodializy z dostawą materiałów, dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej z dostawą materiałów, dostawa materiałów do aparatów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Dzierżawa aparatów do hemodializy z dostawą materiałów,dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej z dostawą materiałów, dostawa materiałów do aparatów będących własnością SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/7/2019/PN) Zał. Nr 5 do SIWZ – JEDZ (xml)Pobierz Klucz publicznyPobierz

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.” (Znak postępowania: ZP/6/2019/PN) Zał. nr 1a do SIWZ – Dokumentacja projektowa (archiwum .zip)Pobierz Zał. nr 1B do …

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Czytaj więcej »

Przebudowa pomieszczeń przychodni SP ZOZ oraz poradni specjalistycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza Przetarg pisemny nieograniczony dot. „Przebudowa pomieszczeń przychodni SP ZOZ oraz poradni specjalistycznych przy ul. Piaskowej 9 w Łapach” Znak postępowania: ZP/5/2019/PN Zał. nr 1a do SIWZ – Dokumentacja projektowa (archiwum .zip)Pobierz Zał. nr 1b do SIWZ – STWiOR (archiwum .zip)Pobierz Zał. nr 1c do SIWZ – Przedmiary (archiwum .zip)Pobierz Edytowano 15.03.2019 …

Przebudowa pomieszczeń przychodni SP ZOZ oraz poradni specjalistycznych Czytaj więcej »

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.” Zał. nr 1A do SIWZ – Dokumentacja projektowa (archiwum)Pobierz Zał. nr 1B do SIWZ – Specyfikacje techniczne …

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Czytaj więcej »

Przetarg pisemny nieograniczony: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców LPR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach” Numer postępowania ZP/2/2019/PN Zał. nr 1a – Dokumentacja projektowa (archiwum)Pobierz Załącznik nr 1a UZUPEŁNIENIE (archiwum)Pobierz Zał. nr 1b – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (archiwum)Pobierz Zał. …

Przetarg pisemny nieograniczony: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców LPR Czytaj więcej »

Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach” Numer postępowania DAO.ZP/12/2018/PN OgłoszenieSP ZOZ Łapy – SIWZZał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowyZał. nr 2 – Istotne postanowienia przyszłej umowyZał. nr 3 – OfertaZał. nr 4 – Oświadczenie dot. warunkówZał. nr 5 …

Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach” Czytaj więcej »

Przetarg pisemny nieograniczony: Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: “Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla SP ZOZ w Łapach” Numer postępowania DAO.ZP/11/2018/PN Zał. nr 5 – JEDZPobierz Pobierz klucz publicznyPobierz Edytowano 21.01.2019 Edytowano 23.01.2019 Edytowano 29.01.2019 Edytowano 05.02.2019 Edytowano 25.02.2019 Edytowano 04.03.2019

Zapytanie ofertowe: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczące: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Płatność ryczałtowa Numer postępowania DAO.262.ZO.11/2018 Zapytanie ofertoweZał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowyZał. nr 2 – OświadczenieZał. nr 3 – Ogólne warunki …

Zapytanie ofertowe: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli” Czytaj więcej »

Przetarg pisemny nieograniczony „Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Numer postępowania DAO.ZP/10/2018/PN OgłoszenieSP ZOZ Łapy – SIWZZał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowyZał. nr 2 – Istotne postanowienia umowyZał. nr 3 – OfertaZał. nr 4 – Oświadczenie dot. warunkówZał. nr 5 – Oświadczenie …

Przetarg pisemny nieograniczony „Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych” Czytaj więcej »

Przetarg pisemny nieograniczony: Dostawa mebli

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: Dostawa mebli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach Numer postępowania DAO.ZP/8/2018/PN Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, …

Przetarg pisemny nieograniczony: Dostawa mebli Czytaj więcej »