Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Edytowano 04.02.2019

Edytowano 14.02.2019

Edytowano 15.02.2019

Przetarg pisemny nieograniczony: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców LPR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”

Numer postępowania ZP/2/2019/PN

Edytowano 04.02.2019

Przetarg pisemny nieograniczony: dot. Sprzedaży samochodu Dacia Dokker

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

dot. Sprzedaży samochodu Dacia Dokker

Numer postępowania DAO.262.1.2019.PN

Edytowano 23/01/2019

Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania DAO.ZP/12/2018/PN

Ogłoszenie
SP ZOZ Łapy – SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 – Istotne postanowienia przyszłej umowy
Zał. nr 3 – Oferta
Zał. nr 4 – Oświadczenie dot. warunków
Zał. nr 5 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
Zał. nr 6 – Oświadczenie GK
Zał. nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów


Sprostowanie do SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ogłoszenie o zmianie terminu
Zmiana terminu
Edytowano 03/01/2019 

Otwarcie ofert
Edytowano 11/01/2019

Edytowano 04/01/2019

Przetarg pisemny nieograniczony: Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

“Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania DAO.ZP/11/2018/PN

Edytowano 21.01.2019

Edytowano 23.01.2019

Edytowano 29.01.2019

Edytowano 05.02.2019

Zapytanie ofertowe: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczące:

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Płatność ryczałtowa

Numer postępowania DAO.262.ZO.11/2018

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 – Oświadczenie
Zał. nr 3 – Ogólne warunki dostaw gazwó
Zał. nr 4 – Istatone postanowienia przyszłej umowy

Otwarcie ofert
Zawiadomienie o wyborze
Edytowano 28/12/2018

Przetarg pisemny nieograniczony „Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:


Przetarg pisemny nieograniczony:


Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach.

Numer postępowania DAO.ZP/10/2018/PN

Ogłoszenie
SP ZOZ Łapy – SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 – Istotne postanowienia umowy
Zał. nr 3 – Oferta
Zał. nr 4 – Oświadczenie dot. warunków
Zał. nr 5 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
Zał. nr 6 – Oświadczenie GK
Zał. nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów


Ogłoszenie o zmianie terminu
Zmiana terminu

Edytowano 20/12/2018

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ogłoszenie o zmianie terminu
Zmiana terminu
Edytowano 02/01/2019 

Otwarcie ofert
Edytowano 09/01/2019

Edytowano 31/01/2019

Przetarg pisemny nieograniczony dot. ”sprzedaży kotłów wysokoprężnych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

dot. ”sprzedaży kotłów wysokoprężnych”

Numer postępowania DAO.262.9.2018.PN

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1-OFERTA
Załącznik nr 2-IPPU

Unieważnienie
Edytowano 12-12-2018