Lista przetargów

Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/18/2019/PN) Zał. Nr 3.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (archiwum .zip)Pobierz Zał. Nr 5 do SIWZ – JEDZPobierz Klucz publicznyPobierz

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach” Numer postępowania: DAO.262.ZO.4/2019 Zał. Nr 2 Opis Przedmiotu ZamówieniaPobierz Zmianie uległ termin składania oraz otwarcia ofert. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.08.2019 r. godzina 10:00 OTWARCIE OFERT: 16.08.2019 r. …

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach” Czytaj więcej »

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/16/2019/PN) Edytowano 02.08.2019 Edytowano 02.08.2019 Edytowano 07.08.2019 Edytowano 07.08.2019 Edytowano 12.08.2019 Edytowano 14.08.2019 Edytowano 26.08.2019

Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku”  (Znak postępowania: ZP/17/2019/PN) Edytowano 16.07.2019 Edytowano 19.07.2019 Edytowano 24.07.2019 Edytowano 31.07.2019

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby SPZOZ w Łapach”  (Znak postępowania: ZP/14/2019/PN) Edytowano 12.07.2019 Edytowano 16.07.2019 Edytowano 19.07.2019 Otwarcie ofert KOREKTAPobierz Edytowano 31.07.2019 Edytowano 06.08.2019 Edytowano 22.08.2019

Dzierżawa aparatów do hemodializy, dzierżawa diatermii elektrochirurgicznej z systemem do zamykania naczyń z dostawą materiałów zużywalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Dzierżawa aparatów do hemodializy, dzierżawa diatermii elektrochirurgicznej z systemem do zamykania naczyń z dostawą materiałów zużywalnych”  (Znak postępowania: ZP/12/2019/PN) Edytowano 08.07.2019 Edytowano 15.07.2019 Edytowano 22.07.2019 Edytowano 31.07.2019

Usługi pralnicze na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Usługi pralnicze na potrzeby SPZOZ w Łapach” Znak postępowania: ZP/13/2019/PN Edytowano 17.06.2019 Edytowano 19.06.2019 Edytowano 26.06.2019 Edytowano 28.11.2019

Zapytanie ofertowe: ,,Usługa pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji budowlanych na potrzeby SPZOZ w Łapach ”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dot.: Usługa pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacjiinwestycji budowlanych na potrzeby SPZOZ w Łapach Numer postępowania DAO.262.ZO.3/2019 Aktualizacja 16.05.2019 Aktualizacja 17.05.2019

Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku” (Znak postępowania: ZP/8/2019/PN) Zał. Nr 2 do SIWZ – Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy – PO KOREKCIEPobierz Zał. Nr 5 do SIWZ – JEDZPobierz Klucz publicznyPobierz Edytowano 18.04.2019 Edytowano 30.04.2019 Edytowano 02.05.2019 Edytowano 09.05.2019 Edytowano 14.05.2019 Edytowano 11.06.2019 SPROSTOWANIE …

Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku Czytaj więcej »

Dzierżawa aparatów do hemodializy z dostawą materiałów, dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej z dostawą materiałów, dostawa materiałów do aparatów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Dzierżawa aparatów do hemodializy z dostawą materiałów,dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej z dostawą materiałów, dostawa materiałów do aparatów będących własnością SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/7/2019/PN) SP ZOZ ŁAPY – SIWZ – zmiana terminu

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.” (Znak postępowania: ZP/6/2019/PN) Zał. nr 1a do SIWZ – Dokumentacja projektowa (archiwum .zip)Pobierz Zał. nr 1B do …

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Czytaj więcej »