Lista przetargów

Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku” (Znak postępowania: ZP/24/2019/PN) Zał. nr 1 do SIWZ – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWYPobierz Edytowano 22.10.2019

Termomodernizacja budynku przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Termomodernizacja budynku przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9” (Znak postępowania: ZP/22/2019/PN) Zał. nr 1a do SIWZ – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (archiwum .zip)Pobierz Zał. nr 1b do SIWZ – PRZEDMIARY (archiwum .zip)Pobierz Zał. nr 1c do SIWZ – STWIOR (archiwum .zip)Pobierz Edytowano 08.10.2019 …

Termomodernizacja budynku przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 Czytaj więcej »

Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/20/2019/PN) Edytowano 11.09.2019 Edytowano 16.09.2019 Edytowano 27.09.2019 Edytowano 27.09.2019 Edytowano 02.10.2019 Edytowano 04.10.2019 Edytowano 14.10.2019

Zakup i dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Zakup i dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/19/2019/PN) Edytowano 03.09.2019 SP-ZOZ-Łapy-SIWZ- ZMIANA TERMINUPobierz Edytowano 04.09.2019 Edytowano 12.09.2019 Edytowano 25.09.2019 Edytowano 04.10.2019

Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/18/2019/PN) Zał. Nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowyPobierz Zał. Nr 3.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (archiwum .zip)Pobierz Zał. Nr 5 do SIWZ – JEDZPobierz Klucz publicznyPobierz Edytowano …

Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach” Numer postępowania: DAO.262.ZO.4/2019 Zał. Nr 2 Opis Przedmiotu ZamówieniaPobierz Zmianie uległ termin składania oraz otwarcia ofert. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.08.2019 r. godzina 10:00 OTWARCIE OFERT: 16.08.2019 r. …

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach” Czytaj więcej »

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/16/2019/PN) Edytowano 02.08.2019 Edytowano 02.08.2019 Edytowano 07.08.2019 Edytowano 07.08.2019 Edytowano 12.08.2019 Edytowano 14.08.2019 Edytowano 26.08.2019 Edytowano 29.08.2019 Edytowano 17.09.2019 Edytowano 03.10.2019 Edytowano 08.10.2019 Edytowano 09.10.2019 Edytowano 14.10.2019

Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku”  (Znak postępowania: ZP/17/2019/PN) Edytowano 16.07.2019 Edytowano 19.07.2019 Edytowano 24.07.2019 Edytowano 31.07.2019

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach”  (Znak postępowania: ZP/15/2019/PN) Zał. Nr 5 do SIWZ – JEDZPobierz Klucz publicznyPobierz Edytowano 08.08.2019 r Edytowano 14.08.2019 Edytowano 10.09.2019 Edytowano 01.10.2019