Aktualności

Informacje o darowiznach w 2016r.

Informacja o darowiznach otrzymanych przez SP ZOZ w Łapach w roku 2016 przeznaczonych na cele promocji i ochrony zdrowia. Załącznik – Informacja o darowiznach

Ogłoszenie

Ogłoszenie – o przetargu nieograniczonym pisemnym na wynajem pomieszczeń położonych w Łapach, przy ulicy Piaskowej 9

Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta”

W ramach umowy UDA-RPPD.04.01.00-20-004/12-00 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przystąpił do realizacji projektu WND-RPPD.04.01.00-20-004/12 „Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta”. Projekt w 85 % finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

e-Zdrowie

Portal udostępnia aktualne informacje o podmiotach leczniczych, oferuje możliwość przeglądania własnej dokumentacji medycznej, a także promuje zdrowy tryb życia za pośrednictwem artykułów publikowanych na jego łamach. Spójna dokumentacja medyczna  Twoja dokumentacja medyczna pochodząca z różnych jednostek dostępna jest w jednym miejscu Lepsza diagnostyka Lekarze, u których się leczysz za Twoją zgodą otrzymują szybki dostęp do wiarygodnych danych medycznych Twój …

e-Zdrowie Czytaj więcej »