Zakup i dostawa leków oraz dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Zakup i dostawa leków oraz dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia

(Znak postępowania: ZP/9/2019/PN)