Zakup i dostawa leków oraz dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Zakup i dostawa leków oraz dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia

(Znak postępowania: ZP/9/2019/PN)

Edytowano 25.04.2019

Edytowano 29.04.2019

Edytowano 23.05.2019

Edytowano 17.06.2019