SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy położną

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni POŁOŻNĄ do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wymagania zgodne z Ustawą o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 81 42 418

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy Kierownika Centralnej Sterylizatorni

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy Kierownika Centralnej Sterylizatorni Wymagania: wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 3 lata pracy w zawodzie lubwykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i […]

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika farmaceutycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika farmaceutycznego Wymagania: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje – zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub […]

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika sterylizacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika sterylizacji Wymagania: minimum średnie wykształcenie i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu sterylizacji i dezynfekcji lub uzyskany tytuł zawodowy Technik Sterylizacji Medycznej Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 81 42 418

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki na Oddziale wewn.pielęgniarki na Oddziale chirurgicznym Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu Mile widziane: specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej lub specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych lub kurs specjalistyczny […]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni magistra farmacji w aptece szpitalnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni magistra farmacji w aptece szpitalnej. Wymagania niezbędne: Tytuł magistra farmacji (zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt. 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich)prawo wykonywania zawodu Wymagania porządane: znajomość prawa farmaceutycznegobiegła znajomość obsługi komputeraumiejętność organizacji pracy Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: podanie […]

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki na Oddziale wewn.pielęgniarki na Oddziale chirurgicznym Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu Mile widziane: specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej lub specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych lub kurs specjalistyczny […]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje pracownika na stanowisko fizjoterapeuta

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje pracownika:Stanowisko – fizjoterapeuta Wymaganie:Wykształcenie wyższe (min. studia licencjackie)Prawo jazdy Proponujemy:Umowa o pracę- pełen etat (7 h 35 min) Miejsce pracy:Zespół rehabilitacji domowej- praca w domu pacjenta (dojazd we własnym zakresie) Oferty prosimy kierować na adres:SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23lub sekretariat@szpitallapy.pltel.: 85 81 42 […]

SP ZOZ w Łapach zatrudni POŁOŻNĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni na umowę zlecenie położną. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni na umowę zlecenie położną do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wymagania zgodne z Ustawą o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Oferty prosimy kierować na adres:SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23lub […]

SP ZOZ w Łapach zatrudni zastępcę kierownika apteki szpitalnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni w ramach umowy zlecenia zastępcę kierownika apteki szpitalnej. Wymagania niezbędne: 1. Tytuł magistra farmacji (zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt. 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich) 2. Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w aptece lub 3 letnie, w […]