Dzierżawa aparatów do hemodializy, dzierżawa diatermii elektrochirurgicznej z systemem do zamykania naczyń z dostawą materiałów zużywalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Dzierżawa aparatów do hemodializy, dzierżawa diatermii elektrochirurgicznej z systemem do zamykania naczyń z dostawą materiałów zużywalnych”

 (Znak postępowania: ZP/12/2019/PN)

Edytowano 08.07.2019

Edytowano 15.07.2019

Edytowano 22.07.2019

Edytowano 31.07.2019