Usługi pralnicze na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Usługi pralnicze na potrzeby SPZOZ w Łapach”

Znak postępowania: ZP/13/2019/PN