Przebudowa pomieszczeń przychodni SP ZOZ oraz poradni specjalistycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza

Przetarg pisemny nieograniczony dot.

„Przebudowa pomieszczeń przychodni SP ZOZ oraz poradni specjalistycznych przy ul. Piaskowej 9 w Łapach”

Znak postępowania: ZP/5/2019/PN

Edytowano 15.03.2019

Edytowano 19.03.2019

Edytowano 04.04.2019

Edytowano 02.05.2019