KONKURS

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH OGŁASZA KONKURS 06/11/2020 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:

– Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ w Łapach

– Udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Łapach

Edytowano 20.11.2020