Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

otwarciu ofert na

dostawę (sprzedaż) artykułów spożywczych

w ramach zapytania o cenę przeprowadzonego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych