Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby SPZOZ w Łapach”

 (Znak postępowania: ZP/14/2019/PN)

Edytowano 12.07.2019

Edytowano 16.07.2019