SP ZOZ w Łapach ogłasza unieważnienie konkursu ofert 9/07/2019