Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 6/12/2016 (Demo)

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 6/12/2016

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2a – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2b – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ubezpieczenie Polisa

Załącznik nr 5 – Oświadczenie ( Podmioty Lecznicze ) 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie lista osób 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Lekarzy podmiotu 

Załącznik nr 8 – Wzór umowy 

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu
Edytowano 16.12.2016

Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Edytowano 16.12.2016

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu
Edytowano 21.12.2016

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu
Edytowano 21.12.2016 

Rozstrygnięcie konkursu
Edytowano 22.12.2016