Wnioski z art. 15-21 rodo

Wnioski z art. 15-21 RODO

  • UZYSKANIE OD ADMINISTRATORA POTWIERDZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  • WNIOSEK O SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
  • WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM)*
  • WNIOSEK O OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH*
  • WNIOSEK DOTYCZĄCY SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Skip to content