cennik

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH W DZIALE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SP ZOZ ŁAPY

 

Lp. Nazwa świadczenia-laboratorium Cena
A. Badania hematologiczne  
1. Morfologia krwi 8,00 zł
2. Morfologia pełna z różnicowaniem granulocytów 10,00 zł
3. Rozmaz krwi manualnie 8,00 zł
4. OB 8,00 zł
5. Retikulocyty 8,00 zł
6. Płytki krwi na cytrynian 8,00 zł
B. Badania koagulologiczne  
1. Czas protrombinowy + INR 10,00 zł
2. Fibrynogen 10,00 zł
3. APTT 10,00 zł
4. D-dimery 15,00 zł
C. Badania ogólno-analityczne  
1. Badanie ogólne moczu z osadem 10,00 zł
2. Białko z dobowej zbiórki moczu 6,00 zł
3. Badanie w kierunku jaj owsików (szkiełko mikroskopowe) 15,00 zł
4. Badanie kału na obecność pasożytów (preparat bezpośredni) 12,00 zł
5. Krew utajona w kale 16,00 zł
6. Test na obecność Lamblii 27,00 zł
7 Antygen Helicobacter pylori w kale 30,00 zł
8 Toksyna Clostridium Difficile A+B 55,00 zł
D. Badania serologiczne  
1. WR 10,00 zł
2. ASO 12,00 zł
3. Lateks RF 12,00 zł
E. Badania bakteriologiczne  
1. Badanie bakteriologiczne moczu 40,00 zł
2. Attest 16,00 zł
3. Badanie bakteriologiczne innych materiałów z antybiogramem 40,00 zł
4. Test do wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i B 40,00 zł
F. Elektrolity  
1. Sód + Potas 10 zł
2. Wapń całkowity 8,00 zł
3. Magnez 8,00 zł
4. Żelazo 8,00 zł
5 Fosfor 8,00 zł
6 Chlorki 8,00 zł
7 Wapń zjonizowany 12,00 zł
8 TIBC 10,00 zł
9 Równowaga kwasowo-zasadowa 15,00 zł
G. Badania enzymologiczne  
1. Aspat 8,00 zł
2. Alat 8,00 zł
3. Amylaza w moczu lub surowicy 8,00 zł
4. Fosfataza alkaliczna 9,00 zł
5. CK-MB 10,00 zł
H. Badania biochemiczne  
1. Białko całkowite 8,00 zł
2. Glukoza 8,00 zł
3. Hemoglobina glikozylowana HbA1c 20,00 zł
4. Krzywa glikemiczna po obciążeniu 75 g glukozy (trzykrotne badanie glukozy) 24,00 zł
5. Krzywa glikemiczna po obciążeniu 75 g glukozy (dwukrotne badania glukozy) 16,00 zł
6. Bilirubina 8,00 zł
7 Kreatynina 8,00 zł
8 Kreatynina + GFR 10,00 zł
9 Mocznik 8,00 zł
10 Kwas moczowy 8,00 zł
11 Cholesterol 8,00 zł
12 HDL cholesterol 8,00 zł
13 Albuminy 12,00 zł
14 Trójglicerydy 8,00 zł
15 Lipidogram 25,00 zł
16 Białko CRP 12,00 zł
I. Hormony  
1. TSH 25,00 zł
2. PSA 35,00 zł
3 Beta-HCG w moczu 12,00 zł
4 fT3 20,00 zł
4 fT4 20,00 zł
J. Badania immunochemiczne  
1. HbsAg 25,00 zł
2. Anty-HCV 25,00 zł
3 Anty-HBS 23,00 zł
4 HIV 20,00 zł
5 Troponina 25,00 zł
6 Witamina B12 25,00 zł
7 Kwas foliowy 32,00 zł
8 Witamina D3 45,00 zł
9 NTproBNP 50,00 zł
10 Prokalcytonina 45,00 zł
K. Badania serologiczne  
1 Oznaczanie grupy krwi i czynnika Rh 45,00 zł
2 Odczyn Coombsa 30,00 zł
L Panele alergiczne  
1 Panel wziewny 20 110,00 zł
2 Panel pokarmowy 20 110,00 zł
3 Panel atopowy 30 145,00 zł
4 Celiakia IgA 110,00 zł
5 Celiakia IgG 110,00 zł