Zapytanie Ofertowe – Transport i utylizacja odpadów medycznych

Transport i utylizacja odpadów medycznych; nr sprawy: SP ZOZ VII/1/2016/ZO; Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zapytanie Ofertowe Załącznik nr 1 –  Formularz OfertowyZałącznik nr 2 –  Wzór umowyZałącznik nr 3 –  Harmonogram odbiorów Zawiadomienie o wyborze ofert  – 24.02.2016

e-Zdrowie

Portal udostępnia aktualne informacje o podmiotach leczniczych, oferuje możliwość przeglądania własnej dokumentacji medycznej, a także promuje zdrowy tryb życia za pośrednictwem artykułów publikowanych na jego łamach. Spójna dokumentacja medyczna  Twoja dokumentacja medyczna pochodząca z różnych jednostek dostępna jest w jednym miejscu Lepsza diagnostyka Lekarze, u których się leczysz za Twoją zgodą otrzymują szybki dostęp do wiarygodnych danych medycznych Twój …

e-Zdrowie Czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu – dostawa sprzętu

DOSTAWA Sprzętu Medycznego Jednorazowego Użytku , Nr sprawy: ZP/7/2015.OGŁOSZENIESIWZZał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowyZał. nr 2 – Formularz ofertowyZał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstawZał. nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejZał. nr 5 – Wzór umowyZał. nr 6 – oświadczenie dotyczace wyrobów medycznych Pytania – Przetarg nieograniczony ZP-7-2015 (dodano 04-01-2016) Wybór ofert  (dodano 22-01-2016)

Zapytanie Ofertowe – Materiały Opatrunkowe

DOSTAWA Materiałów Opatrunkowych i diagnostycznych , Nr sprawy: SP ZOZ VII/103/2015.Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowyZał. nr 2 – Formularz ofertowyZał. nr 3 – Wzór Umowy Zapytanie Ofertowe SP ZOZ VII-103-2015 – pytania – (dodano 04-01-2016) Zawiadomienie o wyborze ofert

Przetarg na DOSTAWĘ LEKÓW , Nr sprawy: ZP/6/2015

OgłoszenieSIWZ Leki 2015Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowyZałącznik nr 2 – Formularz ofertowyZałącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziałuZałącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowejZałącznik nr 5 – wzór umowy Przetarg nieograniczony ZP-6-2015 – pytania – (dodano 04-01-2016) Zawiadomienie o wyborzeZałacznik AZałacznik B

Przetarg Nieograniczony na roboty budowlane

Przetarg Nieograniczony na roboty budowlane polegające na „Dostosowaniu pomieszczeń wewnętrznych byłego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Łapach , przy ulicy Korczaka 23, do potrzeb funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego”; numer sprawy ZP/5/2015 OGŁOSZENIE SIWZ Załącznik nr 1 – dokumenty projektowe Załącznik nr 2 – przedmiar robót budowlanych Załacznik nr 3 – formularz ofertowy Załacznik nr 4 …

Przetarg Nieograniczony na roboty budowlane Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe

Usługa udzielenia Pożyczki Finansowej dla SP ZOZ w Łapach odpowiedź na pytania 28.09.2015 Zał. nr 1 Formularz CENOWY Zał. nr 2 – Formularz OFERTOWY Zawiadomienie o wyborze ofert 14.10.2015