Stacja dializ

Kierownik stacji dializ – Anna Daniluk – Jamro – 85 814-24-52

Oddziałowa Dorota Kowalewicz – 85-814-24-53

Pokój pielęgniarek – 85-814-24-53

Technicy – 85-814-24-19