Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii

Kierujący oddziałem chorób wewnętrznych i diabetologii – dr Marzanna Lucyna Makarewicz – Płońska – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych – tel 85 814-24-22
Zastępca kierownika – Michał Chilewicz

Pokój lekarski – 85 814-24-41

Oddziałowa – Jolanta Zińczuk – 85 814-24-42

Dyżurka pielęgniarek – 85 814-24-42