Izba przyjęć

Zakres świadczeń udzielanych w Izbie Przyjęć


Izba Przyjęć funkcjonuje w systemie całodobowym. Przyjmowani i diagnozowani są pacjenci z nagłym zagrożeniem zdrowia i życia, zgłaszający się samodzielnie, a także przekazywani przez zespoły Ratownictwa Medycznego.

Świadczenia zdrowotne w Izbie Przyjęć obejmują:

 • Zapewnienie pacjentom doraźnej opiki pielęgniarskiej i lekarszkiej stosownie do stanu chorego, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
 • Planowe przyjęcia i przekazanie do oddziału pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji w oddziałach, skierowanych przez lekarzy POZ lub specjalistów
 • nagłe przyjęcia i przekazanie do oddziału pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji w oddziałach, w przypadkach pacjentów, którzy ulegli urazom w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne lub z innych szpitali
 • udzielanie porad i/lub realizacja zabiegów w trybie ambulatoryjnym w przypadkach pacjentów zgłaszających się z urazami lub innymi objawami chorobowymi, w tym także przekazanych przez Ratowmictwo Medyczne, a nie wymagających hospitalizacji w oddziałach szpitalnych
 • kompleksowe zabezpieczanie i przygotowanie do transportu oraz jego organizacja, pacjentów zgłaszających się z urazami lub innymi objawami chorobowymi, w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne, którzy zgodnie z diagnozą i zleceniem lekarza mają być natychmiast przewiezieni do innego szpitala lub do ośrodka diagnostycznego

W Izbie Przyjęć podczas realizacji świadczeń zdrowotnych zapewniona jest całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia.

W ramach realizacji świadczeń uwzględnionych w umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem zdrowia zakresy świadczeń, grupy świadczeń oraz świadczenia szczegółowo są określone w aktualnym obowiązującym katalogu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kadra


Zespół pielęgniarek:

 • mgr Agata Jóźwiak
 • mgr Agnieszka Kośnik
 • spec. Teresa Domaszewska
 • spec. Alina Janowska
 • Krystyna Łapińska
 • Irena Perkowska
 • Krystyna Włostowska
 • Wioleta Zdrojkowska
 • Dorota Litwin
 • Iwona Nowik
 • Sylwia Krejza
 • Robert Chłud

Ratownik medyczny:

 • Emilia Gałecka

Informacje kontaktowe


Numery telefonu: 85 814 24 16, 85 814 24 66