Projekt PN

Snipaste_2021-09-13_11-13-27

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach realizuje projekt pn.

Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego

Wartość projektu: 739 200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 739 200,00 zł

Okres realizacji: od 25.04.2022r. do 31.12.2022 r.

Cel projektu: Wzrost jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji
po przebytej chorobie COVID-19.

W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu i aparatury niezbędnej do realizowania wysokiej jakości świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID–19. Zaplanowane działania są niezbędne do realizacji celów projektu. Wynikają wprost z potrzeby zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Planowane do zakupu sprzęty i aparatura medyczna będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej oraz Działu Fizjoterapii SP ZOZ w Łapach.

Przewidziane efekty projektu:

  • poprawa jakości i uzupełenienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej
    w rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19,

  • zwiększenie potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID -19,

  • podniesienie sprawności umożliwiające podjęcie aktywności (w tym zawodowej) u osób, które rozpoczęły rehabiltację po przebytej chorobie COVID -19.

Snipaste_2021-09-13_14-32-47
Skip to content