‼️‼️Ważna Informacja‼️‼️

🎯🎯👏👏Kolejne sukcesy w diagnostyce i leczeniu pacjentów w SP ZOZ w Łapach! 👏👏
‼️‼️Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach z wielką dumą pragnie poinformować, iż w dniu 16 listopada 2020 r. w Oddziale chirurgicznym SP ZOZ w Łapach została przeprowadzona pierwsza w Polsce laparoskopowa amputacja nadszyjkowa trzonu macicy wraz z przydatkami z jednoczesną morcelacją trzonu macicy techniką laparoskopii jednoportowej.
®️®️To kolejny sukces naszych ginekologów, ponieważ we wrześniu i październiku br. odbyło się 5 pierwszych w Polsce zabiegów laparoskopowych techniką jednoportową.
⁉️⁉️Dlaczego o tym mówimy?⁉️⁉️
🆒🆒Przeprowadzanie zabiegów z zakresu ginekologii metodą jednoportową to najnowocześniejsza metoda operacyjna, która zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo pacjentki przy jednoczesnym skróceniu czasu jej pobytu w szpitalu do jednej doby i znacznego skrócenia okresu rekonwalescencji.🆒🆒
👩‍🦰U żadnej z pacjentek nie stwierdzono najmniejszych powikłań, a ich stan zdrowia po zabiegu jest wysoce zadowalający.

 

Skip to content