Izba Przyjęć


Zakres świadczeń udzielanych w Izbie Przyjęć


Izba Przyjęć funkcjonuje w systemie całodobowym. Przyjmowani i diagnozowani są pacjenci z nagłym zagrożeniem zdrowia i życia, zgłaszający się samodzielnie, a także przekazywani przez zespoły Ratownictwa Medycznego.

Świadczenia zdrowotne w Izbie Przyjęć obejmują:

W Izbie Przyjęć podczas realizacji świadczeń zdrowotnych zapewniona jest całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia.

W ramach realizacji świadczeń uwzględnionych w umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem zdrowia zakresy świadczeń, grupy świadczeń oraz świadczenia szczegółowo są określone w aktualnym obowiązującym katalogu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Kadra


Zespół pielęgniarek:

Ratownik medyczny:

 

Informacje kontaktowe


Numery telefonu: 85 814 24 16, 85 814 24 66