Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii


Kierujący oddziałem chorób wewnętrznych i diabetologii - dr Marzanna Lucyna Makarewicz - Płońska - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - tel 85 814-24-22
Zastępca kierownika - Michał Chilewicz

Pokój lekarski – 85 814-24-41

Oddziałowa – Jolanta Zińczuk – 85 814-24-42

Dyżurka pielęgniarek – 85 814-24-42