Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy


Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym, w którym całodobowo udzielane są świadczenia zdrowotne o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym.

 

Warunki przyjęcia


Do Zakładu mogą być kierowane osoby powyżej 18 roku życia z rozpoznaniem choroby przewlekłej:

 • Schorzenia neurologiczne:

- po przebytym udarze mózgu z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem,

- ze stwardnieniem rozsianym,

- rozmiękaniem mózgu.

 • Choroby z niedokrwienia:

- stan po amputacji kończym,

- miażdżyca naczyń

- trudno gojące się rany.

 • Schorzenia ortopedyczne:

- stan po złamaniu,

- długotrwałe unieruchomienia

 

 

 

Do ZPO NIE MOŻE być przyjęty chory z chorobą psychiczną, uzależniony od alkoholu lub środków psychoaktywnych oraz z chorobą nowotworową .

 

Koszt pobytu


Koszt pobytu w ZPO stanowi kwota w wysokości 70% świadczenia emerytalno-rentowego.

 

Zakres świadczonej opieki


 

Kadra


Kierownik Zakładu - Maria Kościuszko

Zatępca kierownika - mgr Barbara Jocz-Borowska

 

Lekarze

Pielęgniarki

     
 • Dr n.med.  Anna Daniluk-Jamro – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
 • Dr n.med. Irena Roszkowska-Łuba – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
 • Lek. Adam Zduńczyk – specjalista psychiatrii
 • Lek. Marek Prus

 

Pozostały personel:
 

 • Katarzyna Kaszkiel – licencjat fizjoterapii
 • Mgr Marta Muszyńska – fizjoterapeuta
 • Mgr Katarzyna Owczarczuk – psycholog
 • Mgr Sebastian Zdrojkowski – psycholog , specjalista psychoterapii uzależnień – w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym rodzin
 • Mgr Sylwia Kwiatkowska – pedagog specjalny - terapeuta
 • Mgr Agnieszka Czykier – specjalista w dziedzinie opieki długoterminowej
 • Danuta Paszkowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Elżbieta Żochowska - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Hanna Falkowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Janina Jabłońska – licencjat pielęgniarstwa
 • Katarzyna Łupińska – licencjat pielęgniarstwa
 • Krystyna Maliszewska – starsza pielęgniarka
 • Elżbieta Kowalewicz – starsza pielęgniarka
 • Urszula Dworakowska – pielęgniarka


 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania


WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO  – (Załączniik Nr 1 ZPO -pdf)

WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE WYWIAD PIELĘGNIARSKI – (Zal-2-Wywiad-pielegniarski-i-zaświadczenie-lekarskie -pdf)

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO – (Załącznik Nr 3 ZPO -pdf)

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUNCZEGO/PRZEBYWAJACEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM – (Zal-4-karta-kwalif-pacjenta-do-udzielenia-swiadczen-w-ZOLZPO – pdf)

 

Informacje kontaktowe


Kierownik Zakładu – mgr Barbara Jocz-Borowska – 85 814-24-65