Oddziały oddział dziecięcy z izbą przyjęć


Oddział Dziecięcy SPZOZ w Łapach jest oddziałem 10 łóżkowym przeznaczonym dla dzieci w wieku 0-18 lat. Korzystamy z różnych form pomocy dzieciom, tak aby ich pobyt w oddziale nie ograniczał się jedynie do leczenia i nie kojarzył się ze stresem (posiadamy świetlicę wyposażoną w zabawki, książki, puzzle, telewizor by dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w grach i zabawach). Ponadto w oddziale mogą przebywać również opiekunowie razem z dziećmi.

 

Świadczenia z zakresu pediatrii


Leczymy m.in.:

 

Korzystamy także z usług pracowni:

 

Sprzęt medyczny na wyposażeniu oddziału


 

Kadra lekarska


lek. Jacek Grzegorz Skorochodzki – specjalista pediatrii

lek. Elżbieta Pogorzelska – specjalista pediatrii

lek. Marta Kuźmicz – specjalista pediatrii

lek. Jarosław Robert Kowalczuk – specjalista pediatrii

lek. Tamara Kuryłowicz – specjalista chorób dzieci

lek. Irena Łempicka – specjalista pediatrii

lek. Irena Dołęgowska – specjalista pediatrii

lek. Alicja Jelska – specjalista chorób dzieci

lek. Paulina Potocka

lek. Kacper Toczyłowski

 

Informacje kontaktowe


Kierujący oddziałem – Jacek Grzegorz Skorochodzki – (85) 814 24 32

Zastępca kierownika - Elżbieta Pogorzelska

Pokój lekarski – (85) 814 24 32

Pielęgniarka oddziałowa – Hanna Woron – (85) 814 24 36

Dyżurka pielęgniarek – (85) 814 24 20