“Z książką zdrowiej”

SP ZOZ w Łapach w ramach projektu “Z książką zdrowiej”

SP ZOZ w Łapach w ramach projektu “Z książką zdrowiej” koordynowanego przez Państwowy Instytut Wydawniczy we współpracy z Ministerstwem Kultury I Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Zdrowia otrzymał książki z przeznaczeniem pacjentom oddziału dziecięcego. Lektura książek ma pomóc w leczeniu oraz uprzyjemnić pobytu w szpitalu pacjentom hospitalizowanym w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć.

Przetarg pisemny nieograniczony „Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:


Przetarg pisemny nieograniczony:


Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach.

Numer postępowania DAO.ZP/10/2018/PN

Ogłoszenie
SP ZOZ Łapy – SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 – Istotne postanowienia umowy
Zał. nr 3 – Oferta
Zał. nr 4 – Oświadczenie dot. warunków
Zał. nr 5 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
Zał. nr 6 – Oświadczenie GK
Zał. nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów


Ogłoszenie o zmianie terminu
Zmiana terminu

Edytowano 20/12/2018

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ogłoszenie o zmianie terminu
Zmiana terminu
Edytowano 02/01/2019 

Otwarcie ofert
Edytowano 09/01/2019

Edytowano 31/01/2019

SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

o rozstrzygnięciu drugiej części postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 20.11.2018r., nr 11/11/2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

o rozstrzygnięciu części postępowania oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania w części pozostałej w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 20.11.2018r., nr 11/11/2018.

Ogłoszenie

SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

o rozstrzygnięciu części postępowania oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania w części pozostałej w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 20.11.2018r., nr 11/11/2018.

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 11/11/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • chorób wewn. w odziale wewn
 • chirurgii ogólnej w odziale chirurgii

Informacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

rozszerzenie zakresu konkursu ofert.

Zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, rozszerza zakres konkursu o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej SP ZOZ w Łapach.

Informacja

Szczegółowe warunki

Uaktualnienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:

 • Udzielania świadczeń w Stacji Dializ
 • Udzielania świadczeń w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym
 • Udzielania świadczeń w Oddziale Chorób Wewn. i Diabetologii
 • Udzielania świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Udzielania świadczeń w Oddziale Pediatrii
 • Udzielania świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni magistra farmacji w aptece szpitalnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni magistra farmacji w aptece szpitalnej.

Wymagania niezbędne:

 1. Tytuł magistra farmacji (zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt. 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich)
 2. prawo wykonywania zawodu

Wymagania porządane:

 • znajomość prawa farmaceutycznego
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • umiejętność organizacji pracy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • podanie o pracę
 • CV
 • dyplom ukończenia studiów
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

Oferty prosimy kierować na adres:
SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23
lub sekretariat@szpitallapy.pl
tel. 85 81 42 418

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 11/11/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • chorób wewn. w odziale wewn
 • chirurgii ogólnej w odziale chirurgii