Ogłoszenie o przetargu

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż aparatu RTG kostno-płucnego Ogłoszenie Przetargu aparat rtg

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do SP ZOZ w Łapach

Zapytanie ofertowe dezynfekcja Zał. nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zał. nr 2 Formularz ofertowy Zał. nr 3 Wzór Umowy Omyłka Zamawiającego – 30.09.2015 Odpowiedzi na pytania – 30.09.2015 Zawiadomienie Rozstrzygnięcie 9.10.2015

Zapytanie ofertowe

Usługa udzielenia Pożyczki Finansowej dla SP ZOZ w Łapach odpowiedź na pytania 28.09.2015 Zał. nr 1 Formularz CENOWY Zał. nr 2 – Formularz OFERTOWY Zawiadomienie o wyborze ofert 14.10.2015