Przetarg pisemny nieograniczony: dot. Sprzedaży samochodu Dacia Dokker

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

dot. Sprzedaży samochodu Dacia Dokker

Numer postępowania DAO.262.1.2019.PN

Edytowano 23/01/2019

SP ZOZ w Łapach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 13/12/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 13/12/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:


przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

SP ZOZ w Łapach informuje

INFORMACJA

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH INFORMUJE, ŻE DZIEŃ 24 GRUDNIA 2018 ROKU JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

o rozstrzygnięciu drugiej części postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 05.12.2018r., nr 12/12/2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania DAO.ZP/12/2018/PN

Ogłoszenie
SP ZOZ Łapy – SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 – Istotne postanowienia przyszłej umowy
Zał. nr 3 – Oferta
Zał. nr 4 – Oświadczenie dot. warunków
Zał. nr 5 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
Zał. nr 6 – Oświadczenie GK
Zał. nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów


Sprostowanie do SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ogłoszenie o zmianie terminu
Zmiana terminu
Edytowano 03/01/2019 

Otwarcie ofert
Edytowano 11/01/2019

Edytowano 04/01/2019

Przetarg pisemny nieograniczony: Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

“Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania DAO.ZP/11/2018/PN

Edytowano 21.01.2019

Edytowano 23.01.2019

Edytowano 29.01.2019

Edytowano 05.02.2019

Zapytanie ofertowe: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczące:

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Płatność ryczałtowa

Numer postępowania DAO.262.ZO.11/2018

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 – Oświadczenie
Zał. nr 3 – Ogólne warunki dostaw gazwó
Zał. nr 4 – Istatone postanowienia przyszłej umowy

Otwarcie ofert
Zawiadomienie o wyborze
Edytowano 28/12/2018

SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Informujemy, że od Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” otrzymaliśmy wyposażenie: wózki inwalidzkie, chodziki, krzesła sanitarne, poduszki, poszewki na poduszki.