Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym, w którym całodobowo udzielane są świadczenia zdrowotne o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym.

Warunki przyjęcia


Do Zakładu mogą być kierowane osoby powyżej 18 roku życia z rozpoznaniem choroby przewlekłej:

 • Schorzenia neurologiczne:

– po przebytym udarze mózgu z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem,

– ze stwardnieniem rozsianym,

– rozmiękaniem mózgu.

 • Choroby z niedokrwienia:

– stan po amputacji kończym,

– miażdżyca naczyń

– trudno gojące się rany.

 • Schorzenia ortopedyczne:

– stan po złamaniu,

– długotrwałe unieruchomienia

 • Po przebytym urazie kręgosłupa z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem.
 • Liczne powikłania cukrzycowe.
 • Przewlekłe choroby płuc i oskrzeli.
 • Przewlekłe postępujące schorzenia reumatyczne.
 • Zaburzenia wynikające z procesu starzenia się z niewielkimi możliwościami opieki.

Do ZPO NIE MOŻE być przyjęty chory z chorobą psychiczną, uzależniony od alkoholu lub środków psychoaktywnych oraz z chorobą nowotworową .

Koszt pobytu


Koszt pobytu w ZPO stanowi kwota w wysokości 70% świadczenia emerytalno-rentowego.

Zakres świadczonej opieki


 • rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych na podstawie wywiadu, obserwacji oraz rozmów z pacjentem lub jego rodziną
 • opieka pielęgniarska dostosowana do stanu zdrowia, opinii lekarskiej oraz określonego działania leczniczo-rehabilitacyjnego
 • dbanie o higienę pacjenta i jego otoczenia: toaleta p/odleży nowa, całego ciała, jamy ustnej, mycie głowy, golenie zarostu, obcinanie paznokci, zmiana bielizny pościelowej i osobistej pacjenta, słanie łóżka
 • wykonywanie czynności poprawiających oddychanie: gimnastyka oddechowa i oklepywanie klatki piersiowej, układanie pacjenta w różnych pozycjach, uruchamianie bierne i czynne, inne czynności pielęgniarskie
 • planowanie i wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym masażu i stosowanie metod fizjoterapii
 • dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych będących przedmio0tami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi
 • nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi, które są przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi
 • organizowanie ćwiczeń ogólnie usprawniających
 • diagnoza psychologiczna pacjentów
 • udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego pacjentom

Kadra


Kierownik Zakładu – Maria Kościuszko

Zatępca kierownika – mgr Barbara Jocz-Borowska

Lekarze:

 • Dr n.med.  Anna Daniluk-Jamro – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
 • Dr n.med. Irena Roszkowska-Łuba – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
 • Lek. Adam Zduńczyk – specjalista psychiatrii
 • Lek. Marek Prus

Pielęgniarki:

 • Mgr Agnieszka Czykier – specjalista w dziedzinie opieki długoterminowej
 • Danuta Paszkowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Elżbieta Żochowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Hanna Falkowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Janina Jabłońska – licencjat pielęgniarstwa
 • Katarzyna Łupińska – licencjat pielęgniarstwa
 • Krystyna Maliszewska – starsza pielęgniarka
 • Elżbieta Kowalewicz – starsza pielęgniarka
 • Urszula Dworakowska – pielęgniarka

Pozostały personel:

 • Katarzyna Kaszkiel – licencjat fizjoterapii
 • Mgr Marta Muszyńska – fizjoterapeuta
 • Mgr Katarzyna Owczarczuk – psycholog
 • Mgr Sebastian Zdrojkowski – psycholog , specjalista psychoterapii uzależnień – w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym rodzin
 • Mgr Sylwia Kwiatkowska – pedagog specjalny – terapeuta

Dokumenty do pobrania


Informacje kontaktowe


Kierownik Zakładu – mgr Barbara Jocz-Borowska – 85 814-24-65