Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Od 15 kwietnia 2019 roku w Szpitalu został uruchomiony Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który dysponuje czterema nowoczesnymi stanowiskami przeznaczonymi dla osób dorosłych (od 18 roku życia). Wyposażony został w najwyższej klasy sprzęt do ratowania życia i monitorowania czynności życiowych, zgodny z wymogami określonymi wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia i warunkami stawianymi przez NFZ.


Świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii:

Leczymy m.in.:

 • chorych w stanach zagrożenia życia spowodowane potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia)
 • prowadzimy ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
 • stosujemy dostępne metody i techniki terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych i wspomagających czynności podstawowych organizmu
 • prowadzimy sztuczne żywienie chorych
 • na stanowisku nadzoru pielęgniarskiego zapewniamy możliwość obserwacji bezpośredniej
 • zapewniamy możliwość przeprowadzenia całodobowych niezbędnych badań radiologicznych, USG, laboratoryjnych, a w szczególności gazometrycznych, biochemicznych oraz hematologicznych w tym krzepnięcia krwi
 • zapewniamy możliwość izolacji pacjentów, dostępność do wyrobów medycznych monitorujących i terapeutycznych, niezbędnych do wykonania specjalistycznych interwencji w stanach zagrożenia życia
 • leczenie chorych ma charakter interdyscyplinarny
 • w razie, gdy stan zagrożenia pacjentów nie wymaga dalszego postępowania w zakresie interwencji terapeutycznej , leczenie przejmują inne oddziały szpitala

Sprzęt medyczny na wyposażeniu oddziału:

 • respiratory z możliwością regulacji tlenu w zakresie 21-100 %
 • defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji
 • urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metoda inwazyjną
 • elektryczne urządzenie do ssania
 • urządzenie do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO
 • urządzenie do terapii nerkozastępczej
 • pompy objętościowe, strzykawkowe, do żywienia parenteralnego
 • bronchofiberoskop
 • pulsoksymetr
 • kapnograf
 • urządzenie do pomiaru temperatury ciała
 • łóżka z materacem przeciwodleżynowym


Dane kontaktowe

 • Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Jolanta Witkowska – 85-814-24-03
 • p.o Pielęgniarka oddziałowa Agnieszka Stypułkowska – 85- 814-24-02
 • pokój nadzoru -85- 814 -24- 04
 • lekarz dyżurny – 85-814-24-05


Kadra lekarska

Kadrę Oddziału stanowi wysoko wykwalifikowana kadra medyczna.