oddziały - szpital łapy
oddziały w szpitalu w łapach

Oddział Dziecięcy SPZOZ w Łapach jest oddziałem 12 łóżkowym przeznaczonym dla dzieci w wieku 0-18 lat. Dbając o komfort małych pacjentów przebywających w Oddziale zapewniamy możliwość całodobowej obecności matek i opiekunów. Przyjmujemy dzieci na bieżąco, nie tworzymy kolejek. Okres pobytu w szpitalu skracamy do minimum.

Świadczenia z zakresu pediatrii


Leczymy m.in.:

 • Choroby układu oddechowego
 • Infekcje układu moczowego
 • Schorzenia przewodu pokarmowego (choroby infekcyjne, diagnostyka bólów brzucha, celiakii, refluksu żołądkowo-przełykowego)
 • choroby alergiczne (diagnostyka alergii pokarmowej, wziewnej – testy alergiczne z surowicy krwi)
 • Korzystamy z usług pracowni: endoskopowej, USG, RTG, EKG

Sprzęt medyczny na wyposażeniu oddziału


 • kardiomonitor
 • pulsoksymetr
 • nebulizator
 • aparat EKG
 • pompy infuzyjne
 • lokalizator naczyń

Kadra lekarska


 • Lekarz kierujący Oddziałem – dr n. med. Jacek Grzegorz Skorochodzki – specjalista pediatrii
 • Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem – lek. Elżbieta Pogorzelska – specjalista pediatrii
 • dr n. med. Marta Kuźmicz – specjalista pediatrii, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
 • lek. Jarosław Robert Kowalczuk – specjalista pediatrii

Lekarze współpracujący z Oddziałem:

 • dr n. med. Tamara Kuryłowicz – specjalista pediatrii
 • lek. Irena Dołęgowska – specjalista pediatrii
 • lek. Alicja Jelska – specjalista pediatrii
 • lek. Irena Łempicka – specjalistka pediatrii

Lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii:

 • lek. Milena Jamiłkowska
 • lek. Martyna Kiryłowska

Dane kontaktowe


Kierujący oddziałem – dr n. med. Jacek Grzegorz Skorochodzki – (85) 814 24 32

Pokój lekarski – (85) 814 24 32

Pielęgniarka oddziałowa – Hanna Woron – (85) 814 24 36

Dyżurka pielęgniarek – (85) 814 24 20

Od 15 kwietnia 2019 roku w Szpitalu został uruchomiony Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który dysponuje czterema nowoczesnymi stanowiskami przeznaczonymi dla osób dorosłych (od 18 roku życia). Wyposażony został w najwyższej klasy sprzęt do ratowania życia i monitorowania czynności życiowych, zgodny z wymogami określonymi wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia i warunkami stawianymi przez NFZ.

Świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii:

Leczymy m.in.:

 • chorych w stanach zagrożenia życia spowodowane potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia)
 • prowadzimy ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
 • stosujemy dostępne metody i techniki terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych i wspomagających czynności podstawowych organizmu
 • prowadzimy sztuczne żywienie chorych
 • na stanowisku nadzoru pielęgniarskiego zapewniamy możliwość obserwacji bezpośredniej
 • zapewniamy możliwość przeprowadzenia całodobowych niezbędnych badań radiologicznych, USG, laboratoryjnych, a w szczególności gazometrycznych, biochemicznych oraz hematologicznych w tym krzepnięcia krwi
 • zapewniamy możliwość izolacji pacjentów, dostępność do wyrobów medycznych monitorujących i terapeutycznych, niezbędnych do wykonania specjalistycznych interwencji w stanach zagrożenia życia
 • leczenie chorych ma charakter interdyscyplinarny
 • w razie, gdy stan zagrożenia pacjentów nie wymaga dalszego postępowania w zakresie interwencji terapeutycznej , leczenie przejmują inne oddziały szpitala

Sprzęt medyczny na wyposażeniu oddziału:

 • respiratory z możliwością regulacji tlenu w zakresie 21-100 %
 • defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji
 • urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metoda inwazyjną
 • elektryczne urządzenie do ssania
 • urządzenie do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO
 • urządzenie do terapii nerkozastępczej
 • pompy objętościowe, strzykawkowe, do żywienia parenteralnego
 • bronchofiberoskop
 • pulsoksymetr
 • kapnograf
 • urządzenie do pomiaru temperatury ciała
 • łóżka z materacem przeciwodleżynowym

Dane kontaktowe

 • Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Jolanta Witkowska – 85-814-24-03
 • p.o Pielęgniarka oddziałowa Agnieszka Stypułkowska – 85- 814-24-02
 • pokój nadzoru -85- 814 -24- 04
 • lekarz dyżurny – 85-814-24-05

Kadra lekarska

Kadrę Oddziału stanowi wysoko wykwalifikowana kadra medyczna.

Świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej:


 • operacje odbytnicy (przednia i brzuszno – kroczowa resekcja)
 • operacje okrężnicy także z zastosowaniem techniki laparoskopowej
 • operacje przepuklin pachwinowych z wszczepem materiału syntetycznego także laparoskopowo
 • operacje przepuklin brzusznych
 • laparoskopowa cholecystectomia
 • operacje przepuklin okołoprzełykowych
 • operacje proktologiczne – żylaki, przetoki, szczeliny, wycięcie miejscowe guzów
 • operacje tarczycy
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • operacje niedrożności, także laparoskopowo
 • laparoskopie diagnostyczne
 • operacyjne leczenie otyłości
 • wycięcie wyrostka robaczkowego laparoskopowo
 • operacje guzów powłok
 • leczenie stopy cukrzycowej
 • operacje guzów sutka
 • operacje żołądka – resekcja, przedziurawienie wrzodów
 

Stacja Dializ

Kierownik stacji dializ – Anna Daniluk – Jamro – 85 814-24-52

Oddziałowa Dorota Kowalewicz – 85-814-24-53

Pokój pielęgniarek – 85-814-24-53

Technicy – 85-814-24-19

Świadczenia udzielane w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

 1. Leczenie świeżo wykrytej cukrzycy t.1 oraz cukrzycy t.2 z klinicznymi objawami hiperglikemii:

– ostrych powikłań cukrzycy (hipoglikemia, hyperglikemia, śpiączki cukrzycowe)

– zaostrzenie przewlekłych powikłań

– modyfikacja schematu terapii chorych, którzy nie uzyskali celów terapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych

 1. Leczenie chorób układu krążenia:

– migotanie i trzepotanie przedsionków

– leczenie zaburzeń rytmu serca innych niż migotanie przedsionków

– niewydolność krążenia

– zaostrzeń przewlekłych schorzeń układu krążenia

– nieinwazyjna diagnostyka choroby wieńcowej

 1. Leczenia zaostrzeń POCHP
 2. Leczenie i diagnostyka zapalenia płuc
 3. Leczenie chorób układu moczowego główie zapalnych i niewydolności nerek (ze współpracą ze Stacją Dializ)
 4. Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, które nie wymagają leczenia chirurgicznego
 5. Diagnostyka i leczenia schorzeń układu pokarmowego

Wykonywane procedury i stosowane leczenie we współpracy z Pracownią Endoskopii Gastroenterologicznej:

Gastroskopia z:

– wykonaniem testu urazowego w kierunku H.pylori

– biopsją

– zabiegiem usunięcia ciała obcego

– zabiegiem polipektomii

– asystą przy zabiegu zakładania przezskórnej gastrostomii PEG

– zabiegiem tamowania krwawienia (klipsy, ostrzykiwanie, beamer arganowy)

Kolonoskopia (sigmoidoskopia):

– diagnostyczna z pobraniem biopsji i badaniem histopatologicznym

– z polipektomią

 1. Stosowanie żywienia parentalnego i enteralnego
 2. Krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające leczenia operacyjnego
 3. Wodobrzusze-leczenie odbarczające i uzupełniające niedobory
 4. Niewydolność wątroby w tym nadciśnienie wrotne, wodobrzusze, encefalopatia
 5. Leczenie zachowawcze w kolce żółciowej i innych bólach brzucha
 6. Diagnostyka objawów dyspeptycznych i/lub wskazujących na podejrzenie nowotworu przewodu pokarmowego (utrudnione połykanie, chudnięcie,wymioty, bóle brzucha, zaparcie,zmiana rytmu wypróżnień, niedokrwistość).Wstępna diagnostyka zaawansowania nowotworów układu pokarmowego
 7. Leczenia zaostrzeń nieswoistych choróbzapalnych przewodu pokarmowego
 8. Diagnostyka i leczenie czynnościowych schorzeń przewodu pokarmowego
 9. Leczenie (bez wskazań do leczenia OAIT) zatruć alkoholem, lekami, środkami psychoaktywnymi

 

 

Kierujący oddziałem chorób wewnętrznych i diabetologii – dr Marzanna Lucyna Makarewicz – Płońska – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych –
tel 85 814-24-22

Zastępca kierownika – Michał Chilewicz

Pokój lekarski – 85 814-24-41

Oddziałowa – Jolanta Zińczuk – 85 814-24-42

Dyżurka pielęgniarek – 85 814-24-42

Apteka szpitalna

Kierownik apteki – Małgorzata Bartold – Kuryś – 85-814-24-57

Izba przyjęć

Zakres świadczeń udzielanych w Izbie Przyjęć

Izba Przyjęć funkcjonuje w systemie całodobowym. Przyjmowani i diagnozowani są pacjenci z nagłym zagrożeniem zdrowia i życia, zgłaszający się samodzielnie, a także przekazywani przez zespoły Ratownictwa Medycznego.

Świadczenia zdrowotne w Izbie Przyjęć obejmują:

Zapewnienie pacjentom doraźnej opiki pielęgniarskiej i lekarszkiej stosownie do stanu chorego, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
Planowe przyjęcia i przekazanie do oddziału pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji w oddziałach, skierowanych przez lekarzy POZ lub specjalistów
nagłe przyjęcia i przekazanie do oddziału pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji w oddziałach, w przypadkach pacjentów, którzy ulegli urazom w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne lub z innych szpitali
udzielanie porad i/lub realizacja zabiegów w trybie ambulatoryjnym w przypadkach pacjentów zgłaszających się z urazami lub innymi objawami chorobowymi, w tym także przekazanych przez Ratowmictwo Medyczne, a nie wymagających hospitalizacji w oddziałach szpitalnych
kompleksowe zabezpieczanie i przygotowanie do transportu oraz jego organizacja, pacjentów zgłaszających się z urazami lub innymi objawami chorobowymi, w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne, którzy zgodnie z diagnozą i zleceniem lekarza mają być natychmiast przewiezieni do innego szpitala lub do ośrodka diagnostycznego

W Izbie Przyjęć podczas realizacji świadczeń zdrowotnych zapewniona jest całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia.

W ramach realizacji świadczeń uwzględnionych w umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem zdrowia zakresy świadczeń, grupy świadczeń oraz świadczenia szczegółowo są określone w aktualnym obowiązującym katalogu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Kadra

Zespół pielęgniarek:

mgr Agata Jóźwiak
mgr Agnieszka Kośnik
spec. Teresa Domaszewska
spec. Alina Janowska
Krystyna Łapińska
Irena Perkowska
Krystyna Włostowska
Wioleta Dłużniewska
Dorota Litwin
Iwona Nowik
Sylwia Krejza
Robert Chłud

Informacje kontaktowe

Numery telefonu: 85 814 24 16, 85 814 24 66

Poradnie specjalistyczne

Poradnia ginekologiczno – położnicza

Lekarze przyjmujący: dr Katarzyna Malinowska, dr Barbara Kicel-Wesołowska, dr Marta Osmólska

Numer do rejestracji: 085 814 24 23

Lokalizacja: – III piętro budynku szpitala

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 9:00 – 19:00

Wtorek: 9:00 – 19:00

Środa: 11:00 – 19:00

Czwartek: 9:00 – 15:00


Poradnia chirurgiczna

Lekarz przyjmujący: dr Grzegorz Roszkowski

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 7:00 – 19:00

Wtorek: 7:00 – 18:00

Środa: 7:00 – 15:00 ; 15:30 – 18:00

Czwartek: 7:00 – 19:00

Piątek: 7:00 – 15:00


Poradnia laryngologiczna

Lekarz przyjmujący: dr Robert Hojden

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 7:00 – 14:00

Wtorek: 7:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 18:00


Poradnia neurologiczna

Lekarz przyjmujący: dr Hanna Łapińska

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 8:00 – 14:30

Wtorek: 11:30 – 18:00

Środa: 8:00 – 14:30

Czwartek: 8:00 – 14:30

Piątek: 8:00 – 14:30


Poradnia nefrologiczna

Lekarz przyjmujący: dr Irena Roszkowska-Łuba

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 8:00 – 12:00

Środa: 14:00 – 18:00


Poradnia dermatologiczna

Lekarz przyjmujący: dr Ewa Stefańska-Sulik

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 7:30 – 11:30

Wtorek: 12:00 – 16:00

Środa: 7:30 – 11:30


Poradnia rehabilitacji leczniczej, dział fizjoterapii

Numer do rejestracji: 085 715 22 94

Lokalizacja: – ul. Piaskowa 9, 18-100 Łapy

Poradnia kardiologiczna

Lekarz przyjmujący: dr Luiza Przytuła

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 9:00 – 13:00

Wtorek: 9:00 – 13:00

Środa: 13:00 – 18:00

Czwartek: 9:00 – 13:00

Piątek: 9:00 – 13:00


Poradnia urazowo-ortopedyczna

Lekarz przyjmujący: dr Sławomir Olszewski, dr Paweł Żebrowski, dr Łukasz Bienias

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 9:00 – 13:00

Wtorek: 15:00 – 19:00

Piątek: 9:00 – 13:00