Administracja

Centrala – 85 814-24-39

Dyrekcja


Dyrektor – Urszula Łapińska

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa –  Grzegorz Roszkowski

Sekretariat – 85 814-24-38

Naczelna Pielęgniarka


Specjalista ds. epidemiologii – mgr Bożena Kostro

Dział Finansowo – Księgowy


Główny księgowy  – Beata Sikora

Z-ca głównego księgowego – Marzanna Łapińska

Dział Spraw Pracowniczych


p.o Kierownik – Wioletta Zajkowska

Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych


Kierownik działu –

Dział Techniczny


p.o. Kierownika działu – Jarosław Jarnutowski

Zastępca kierownika – Bogusław Łapiński

Dział Administracyjno – Organizacyjny


Kierownik działu –

Zamówienia publiczne – 85 814-24-51