Administracja

Centrala – 85 814-24-39

Dyrekcja


Dyrektor – Urszula Łapińska

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa –  Grzegorz Roszkowski

Sekretariat – 85 814-24-38

Naczelna Pielęgniarka


Specjalista ds. epidemiologii – mgr Bożena Kostro

Dział Finansowo – Księgowy


Z-ca dyrektora ds. Ekonomicznych / Główny Księgowy  – Beata Sikora

Z-ca głównego księgowego – Kurzelewska Agnieszka

Dział Spraw Pracowniczych


Kierownik – Wioletta Zajkowska

Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych


Kierownik działu – Joanna Dojlidko

Dział Techniczny


Kierownik działu – Jarosław Jarnutowski

Zastępca kierownika – Bogusław Łapiński

Dział Administracyjno – Organizacyjny


p.o. Kierownika działu – Anna Saczyńska

Zamówienia publiczne – 85 814-24-51

Dział Higieny i Żywienia


Kierownik działu – Paweł Szynkowski