WAŻNE TELEFONY

WAŻNE NUMERU TELEFONÓW:

Lokalizacja Numer Telefonu
Administracja
Sekretariat 85 814 24 38
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Gł. księgowy 85 814 24 27
Dział Finansowo – Księgowy 85 814 24 27
Dział Spraw Pracowniczych 85 814 24 18
Dział techniczny – Kierownik 605 606 900
Dział techniczny 85 814 24 26
Dział Higieny i Żywieni 691 106 108
Dział Administracyjno –Organizacyjny Zamówienie publiczne 85 81-42-451
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 85 814 24 37
Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych 85 814 24 21
INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
Przychodnia specjalistyczna – ul. J. Korczaka 85 814 24 17
Przychodnia specjalistyczna – ul. Piaskowa 85 833 40 08 lub 85 715 22 94
Poradnia ginekologiczna 85 814 24 23
Izba przyjęć 85 814 24 16 85 814 24 66
Stacja dializ pokój lekarski 85 814 24 52
Stacja dializ pielęgniarka oddziałowa 85 814 24 28
Stacja dializ – dyżurka pielęgniarek 85 814 24 53
Apteka szpitalna 85 814 24 57
Pracownia USG 85 814 24 29
Pracownia RTG 85 814 24 33
Pracownia endoskopii 85 814 24 12
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy 85 814 24 65
O. dziecięcy – dyżurka pielęgniarek 85 814 24 20
O. dziecięcy – ordynator 85 814 24 31
O. dziecięcy – pokój lekarski 85 814 24 32
O. chorób wewnętrznych i diabetologii– ordynator 85 814 24 23
O. chorób wewnętrznych i diabetologii – pokój lekarski 85 814 24 41
O. chorób wewnętrznych i diabetologii – dyżurka pielęgniarek 85 814 24 42
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 85 814 24 56
O. Chirurgii – dyżurka pielęgniarek 85 814 24 24
O. Chirurgii – pokój lekarski 85 814 24 61
O. Chirurgii – ordynator 85 814 24 25
Anestezjolodzy 85 814 24 58
Blok operacyjny 85 814 24 59
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kierownik Jolanta Witkowska 85 814 24 03
Pielęgniarka oddziałowa 85 814 24 02
Sala intensywnej terapii 85 814 24 04
Pokój lekarski 85 814 24 05
Centralna sterylizatornia 85 814 24 06
Pralnia 85 814 24 49
Podstawowa Opieka Zdrowotna 85 715 22 94 /605 122 100 /85 833 40 08
Rehabilitacja lecznicza 603 804 100

 

FAX SZPITALA:  85 814-24-54