Interreg

Tytuł projektu„Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym”
Nr projektuLT-PL-2S-158
Opis projektuProjekt stanowi wspólną transgraniczną inicjatywę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Zdrowotnego w Łapach oraz Szpitala w Wyłkowyszkach i zakłada realizację kompleksowych działań skierowanych do środowiska medycznego (szkolenia specjalistyczne) oraz społeczeństwa (prozdrowotna kampania społeczna obejmująca działania informacyjne). 
Cel projektuCelem głównym projektu jest zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa na obszarze pogranicza polsko-litewskiego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w dziedzinie diagnostyki i leczenia cukrzycy.
Zakres/rezultaty projektucykl szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach,wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi,zakup sprzętu/aparatury medycznej,prozdrowotna kampania społeczna.
Partnerzy projektuSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach – LiderInstytucja Publiczna Szpital w Wyłkowyszkach – Partner
Całkowity koszt projektu47 035,00 euro
W tym dofinansowanie z EFRR39 979,74 euro
Budżet Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach22 413,50 euro
Przyznane dofinansowanie z EFRR19 051,47 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowaniaProgram Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020
Okres realizacji projektu01.02.2018 – 31.01.2019
Biuro projektu(85) 814 24 18(85) 814 24 51