Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 02/02/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:  rozstrzygnięciu drugiej części postępowania, w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 06.02.2019r., nr 02/02/2019

SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu części postępowania, unieważnieniu części postępowania  oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania w części pozostałej  w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 06.02.2019r., nr 02/02/2019

SP ZOZ w Łapach ogłasza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: –  rozszerzenie zakresu konkursu ofert  2/02/2019  o udzielanie świadczeń w zakresie Poradni Urazowo – Ortopedycznej  –  przesuniecie termin składania ofert na dzień  19.02.2019 r. do godz. 12.00 oraz przesunięcie  termin rozstrzygnięcia Konkursu ofert na dzień 26.02.2019 r. do 15.00

SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie: chirurgii ogólnej oraz na  Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w SP ZOZ w Łapach  Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Łapach

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/01/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/01/2019 w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Położniczo-Ginekologicznej  oraz Poradni Urazowo-Ortopedycznej

SP ZOZ w Łapach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 13/12/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 13/12/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o rozstrzygnięciu drugiej części postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 05.12.2018r., nr 12/12/2018 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o rozstrzygnięciu drugiej części postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 20.11.2018r., nr 11/11/2018 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o rozstrzygnięciu części postępowania oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania w części pozostałej w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 20.11.2018r., nr 11/11/2018. Ogłoszenie

SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o rozstrzygnięciu części postępowania oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania w części pozostałej w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 20.11.2018r., nr 11/11/2018. Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 11/11/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej chorób wewn. w odziale wewn chirurgii ogólnej w odziale chirurgii Informacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza rozszerzenie zakresu konkursu ofert. Zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, rozszerza zakres konkursu o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej SP ZOZ w Łapach. Informacja Szczegółowe warunki Uaktualnienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie: Udzielania świadczeń w Stacji Dializ Udzielania świadczeń w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Udzielania świadczeń w Oddziale Chorób Wewn. i Diabetologii Udzielania świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Udzielania świadczeń w Oddziale Pediatrii Udzielania świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Ogłoszenie …

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs Czytaj więcej »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 11/11/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej chorób wewn. w odziale wewn chirurgii ogólnej w odziale chirurgii