ZAMÓWIENIA PUBLICZNEPrzetarg pisemny nieograniczony.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

“Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania DAO.ZP/11/2018/PN


Ogłoszenie
SP ZOZ Łapy - SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy
Zał. nr 3 - Oferta
Zał. nr 4 - Oświadczenie GK
Zał. nr 5 - JEDZ
Zał. nr 6 - Pozostałe oświadczenia
Zał. nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

Pobierz klucz publiczny


21/12/2018


Przetarg pisemny nieograniczony.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania DAO.ZP/12/2018/PN


Ogłoszenie
SP ZOZ Łapy - SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy
Zał. nr 3 - Oferta
Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. warunków
Zał. nr 5 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
Zał. nr 6 - Oświadczenie GK
Zał. nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów


Sprostowanie do SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ogłoszenie o zmianie terminu
Zmiana terminu
Edytowano 03/01/2019

Otwarcie ofert
Edytowano 11/01/2019

21/12/2018


Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczące:

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Płatność ryczałtowa

Numer postępowania DAO.262.ZO.11/2018


Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 3 - Ogólne warunki dostaw gazwó
Zał. nr 4 - Istatone postanowienia przyszłej umowy

Otwarcie ofert
Zawiadomienie o wyborze

Edytowano 28/12/2018

20/12/2018


Przetarg pisemny nieograniczony.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach:

Numer postępowania DAO.ZP/10/2018/PN


Ogłoszenie
SP ZOZ Łapy - SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy
Zał. nr 3 - Oferta
Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. warunków
Zał. nr 5 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
Zał. nr 6 - Oświadczenie GK
Zał. nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów


Ogłoszenie o zmianie terminu
Zmiana terminu

Edytowano 20/12/2018

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ogłoszenie o zmianie terminu
Zmiana terminu
Edytowano 02/01/2019

Otwarcie ofert
Edytowano 09/01/2019

17/12/2018


Przetarg pisemny nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony: Dostawa mebli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach


Numer postępowania DAO.ZP/8/2018/PN


Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach” nr projektu WNDRPPD.08.04.01-20-0059/18


Treść ogłoszenia
SIWZ
Zał. Nr 1 do SIWZ - OPZ
Zał. Nr 2 do SIWZ umowa meble
Zał. Nr 3 do SIWZ formularz ofertowy
Zał. Nr 3.1.1 formularz asortymentowo-cenowy
Zał. Nr 3.1.2 formularz asortymentowo-cenowy
Zał. Nr 3.1.3 formularz asortymentowo-cenowy
Zał. Nr 4 do SIWZ oswiadczenie_dotyczace_podstaw_wykluczenia_z_postepowania
Zał. Nr 5 do SIWZ oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
Zał. Nr 6 do SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa
Zał. Nr 7 do SIWZ zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów
Otwarcie ofert

Ogłoszenie wyników
Edytowano 29-11-2018

06/11/2018


Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczące: „Dostawa szwów, siatek, i innych materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”


Numer postępowania DAO.262.ZO.10/2018


Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2-oferta
Załącznik nr 3-IPPU
Załącznik nr 4-oświadczenie

Odpowiedzi na pytania
Edytowano 31-10-2018

Otwarcie ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
Edytowano 12-11-2018

26/10/2018


Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczące modernizacji kotłowni polegającej na dostawie i montażu kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem i robotami towarzyszącymi na potrzeby SP ZOZ w Łapach


Numer postępowania DAO.262.ZO.9/2018


Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 pfu modernizacja kotłowni
Załącznik nr 2-oferta
Załącznik nr 3-IPPU
Załącznik nr 4-oświadczenie

Otwarcie ofert
Edytowano 24-10-2018

Zawiadomienie o wyborze oferty
Edytowano 25-10-2018

18/10/2018


Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczące modernizacji kotłowni polegającej na dostawie i montażu kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem i robotami towarzyszącymi na potrzeby SP ZOZ w Łapach


Numer postępowania DAO.262.ZO.8/2018


Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 pfu modernizacja kotłowni
Załącznik nr 2-oferta
Załącznik nr 3-IPPU
Załącznik nr 4-oświadczenie

Otwarcie ofert
Edytowano 17-10-2018

Unieważnienie postępowania
Edytowano 18-10-2018


10/10/2018


Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego
na potrzeby SP ZOZ w Łapach"


Numer postępowania DAO. ZP/6/2018/PN


Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach” nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0059/18


SIWZ
Ogłoszenie
Zał. Nr 1 OPIS przedmiotu zamówienia
Zał. Nr 2 do SIWZ IPPU
Zał. Nr 2.1 do SIWZ IPPU - gwarancja
Zał. Nr 2.2 do SIWZ - protokół zdawczo-odbiorczy
Zał. Nr 3 do SIWZ - Oferta
Zał. Nr 3.1. do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy
Zał. Nr 4 do SIWZ JEDZ - wzór (Dokument XML)
Zał. Nr 5 do SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa
Zał. Nr 6 do SIWZ pozostałe oświadczenia
Zał. Nr 7 do SIWZ zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów


Treść pytań z udzielonymi odpowiedziami
Informacja
Nowe brzmienie - załącznik nr 1 zadanie 10 do SIWZ
Nowe brzmienie - załącznik nr 3.1 do SIWZ
Edytowano 04-10-2018


Otwarcie ofert
Edytowano 17-10-2018


Wyniki postępowania.
Edytowano 21-11-2018


07/09/2018


Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby SP ZOZ w Łapach


Numer postępowania DAO. 262.ZO. 6/2018


Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1-formularz asortymentowo-cenowy
Załacznik nr 2-oferta
Załącznik nr 3-do siwz ippu
Załącznik nr 4-oświadczenie


Odpowiedzi na pytania
Edytowano 12-09-2018

Otwarcie ofert
Edytowano 14-09-2018

Wyniki
Edytowano 26-09-2018


06/09/2018


Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zapytanie ofertowe w zakresie przeprojektowania i korekty istniejącego projektu pod przebudowę parteru budynku głównego SP ZOZ w Łapach


Numer postępowania DAO.262.ZO.5/2018


Zaproszenie do składania ofert dot. przeprojektowania

Załącznik nr 1 FORMULARZ Zapytania cenowego

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 IPPU

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 mapka podglądowa

Załącznik nr 6


Otwarcie ofert

Edytowano 29-08-2018


21/08/2018


Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza przetarg na:

Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby SP ZOZ w Łapach

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.odt

Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA

Zał. nr 2 formularz asort.-cenowy

Zał. nr 3 - IPPU

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie

Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie

Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie GK


Odpowiedz na pytania
Edytowano 10-08-2018

Otwarcie ofert
Edytowano 14-08-2018

Korekta otwarcia ofert
Edytowano 16-08-2018

06/08/2018


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

zapytanie ofertowe dotyczące zakupu w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego o dmc do 3,5t.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - wymagane parametry techniczne

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków


Odpowiedzi na pytania dotyczące leasingu
Edytowano 03.08.2018


Otwarcie ofert
Edytowano 07.08.2018


Zawiadomienie o wyborze oferty
Edytowano 13.08.2018

31/07/2018


Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach

"Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach

Numer postępowania ZP/4/2018/PN

Ogłoszenie nr 573963

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ - Oferta

Zał. nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy

Zał. nr 3 - Wzór umowy odczynniki

Zał. nr 3a - Wzór umowy dzierżawy

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie o GK

Zał. nr 7 do SIWZ zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

Zał. nr 8 Informacje dot. urzadzeń w zw. z RODO

Odpowiedz na pytania
Edytowano 21.06.2018


Otwarcie ofert

Edytowano 25.06.2018


Wyniki - wszyscy wykonawcy

Edytowano 13.07.2018

15/06/2018


Zakup wraz dostawą wyposażenia specjalistycznego sprzętu medycznego w zakresie Bloku Operacyjnego, OIT, Oddziału Chirurgii i pracowni Endoskopii w SPZOZ w Łapach

"Zakup wraz dostawą wyposażenia specjalistycznego sprzętu medycznego w zakresie Bloku Operacyjnego, OIT, Oddziału Chirurgii i pracowni Endoskopii w SPZOZ w Łapach

Numer postępowania ZP/3/2018/PN

ogloszenie
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia sprzet na blok endoskopie
Zal.nr1.Opis nr 1 Zadanie nr 1 Urzadzenia medyczne stanowiacewyposażenie Bloku Operacyjnego
Zal.nr1.Opis nr 2 Zadanie nr 2 Urzadzenia medyczne stanowiace wyposażenie Oddzialu Chiurgii
Zal.nr1.Opis nr 3 Zadanie nr 3 medyczne stanowiace wyposażenie Oddzialu Intensywnej Terapii
Zal.nr1.Opis nr 4 Zadanie nr 4 Urzadzenia medyczne stanowiace wyposażenie Pracowni Endoskopii
Zal.nr2-oferta
Zal.nr3 Formularz asortymentowo-cenowy
Zal.nr4a gwarancja
Zal.nr4b do SIWZ- protokol zdawczo-odbiorczy
Zal.nr4 IPPU
Zal.nr5 do SIWZ-JEDZ
Zal.nr6 do SIWZ-oswiadczenie GK
Zal.nr7 do SIWZ-zobowiazanie.doc
Edytowano 31.05.2018
Ogłoszenie zmiany - ENOTICES
Edytowano 05.06.2018


Odpowiedz na pytania wraz z modyfikacją SIWZ
Ogłoszenie o zmianie notice
Zal.nr1.Opis nr 4 Zadanie nr 4 Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Pracowni Endoskopii -ZMIANA z dnia 29-06-2018r
Edytowano 29.06.2018


Odpowiedzi na pytania cześć 2
Edytowano 04.07.2018


Odpowiedzi na pytania cześć 3
Edytowano 09.07.2018


Otwarcie ofert
Edytowano 16.07.2018


Wyniki - wszyscy wykonawcy
Edytowano 29.08.2018


31/05/2018


Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznego dźwigu szpitalnego (windy) w budynku głównym SP ZOZ w Łapach

"Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznego dźwigu szpitalnego (windy) w budynku głównym SP ZOZ w Łapach

Numer postępowania ZP/2/2018/PN

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-wraz z warunkami
zał. nr 1 PFU - WINDA-01
Zał. nr 1a Rys-01
zał. nr 1b Rys-02
zał. nr 1c Sytuacja
Zał. nr 2 Istotne postanowienia przyszłej umowy
Zał. nr 2a oświadczenie
Zał. nr 2b- wykaz podwykonawców
Zał. nr 3 do SIWZ - Oferta
Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie
Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie
Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie GK
Zał. nr 7 do SIWZ-wykaz_osob
Zał. nr 8 do SIWZ - wykaz usług
Zał. nr 9 do SIWZ-zobowiazanie

Otwarcie
Edytowano 29.05.2018

Unieważnienie postępowania
Edytowano 27.07.2018


14/05/2018


Zamówienie - Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach


Ogłoszenie nr 549255-N-2018 z dnia 2018-04-23 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: "Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie GK

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

 

Ogłoszenie o zmianie terminu

Zmiana terminu

 

Odpowiedzi na pytania

Edytowano 02.05.2018

 

Otwarcie ofert

Edytowano 08.05.2018

 

Wyniki

Edytowano 24.05.2018

23/04/2018


Rozpoznanie cenowe - opracowania audytu energetycznego

  1. Przedmiot zamówienia:

składa się z opracowania audytu energetycznego wraz z wnioskiem aplikacyjnym

 

Rozpoznanie cenowe

Załącznik nr 1 - Formularz zapytania ofertewego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Umowa

Załącznik nr 3a - Umowa - wniosek aplikacyjny

Załącznik nr 4 - Przekroje

 

Odpowiedzi na pytania

Edytowano 23.04.2018

 

Otwarcie ofert

Edytowano 26.04.2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Edytowano 07.05.2018

18/04/2018


Zapytanie ofertowe - świadczenie usług wynajmu sali konferencyjnej z obsługą techniczna oraz usługą cateringową

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W ramach projektu „Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym” LT-PL-1S-158, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska

 

  • Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług wynajmu sali konferencyjnej z obsługą techniczna  oraz usługą cateringową na terenie miasta Łapy w terminie 25  kwietnia 2018– w której będzie zorganizowana konferencja otwierającą w ramach realizowanego projektu, ilość uczestników min. 30, (wskazana data i ilość osób biorących udział w konferencji będzie potwierdzona z wyprzedzeniem 7 dniowym dla Wykonawcy przed planowanym wydarzeniem).

  • Wymagania dot. Sali konferencyjnej:

Sala konferencyjna musi być wyposażona w rzutnik, ekran oraz odpowiednie nagłośnienie, wraz
z dostosowaniem odpowiedniego zaciemnienia sali podczas wyświetlania prezentacji na rzutniku,  dostęp do Internetu, mikrofon bezprzewodowy, zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich uczestników.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

Edytowano 09.04.2018

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

29/03/2018


Zapytanie ofertowe - usługa tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język litewski

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W ramach projektu „Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym” LT-PL-1S-158, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska

 

  • Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język litewski oraz z języka litewskiego na język polski, podczas konferencji otwierającej realizację projektu pt. „Cukrzyca jako cicha epidemia - program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym”, która odbędzie się w dniu  25.04.2018r w miejscowości Łapy,  w przyjętym do oszacowania wymiarze czasu min.3 godzin. Zamawiający informuje, że jest to szacunkowy czas trwania konferencji i może podlegać wydłużeniu bądź skróceniu w zależności od przebiegu konferencji.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Edytowano 09.04.2018

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

29/03/2018


Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ul. Janusza Korczaka 23

18-100 Łapy

Tel: 85/ 814 24 39

Fax: 85/814 24 82

www.szpitallapy.pl

email: przetargi@szpitallapy.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z art. 6a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą PZP,  o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień SP ZOZ Łapy.

 

III. Przedmiot zamówienia stanowi uzupełnienie nierozstrzygniętego postepowania  ZP/11/2017/PN w zakresie pakietów:

Część 1. Leki ukł. pokarmowego,

Część 2. Leki p/zakrzepowe.

Część 3. Chlorowodorek cynakalcetu

Część 4. Wapno sodowane

Część 5. Eter naftowy 60/90

- szczegółowy formularz stanowi złącznik nr 1  -formularz asortymentowo-cenowy w zakresie w/w pakietów.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

 

Otwarcie ofert

Edytowano 03.04.2018

 

Wybór oferty

Edytowano 10.04.2018

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

23/03/2018


Rozpoznanie cenowe - Wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia prac remontowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

W RAMACH ROZPOZNANIA CENOWEGO

Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ul. Janusza Korczaka 23

18-100 Łapy

Tel: 85/ 814 24 39

Fax: 85/814 24 82

www.szpitallapy.pl

email: przetargi@szpitallapy.pl

 

  • Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień SP ZOZ Łapy.

  • Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej  do zgłoszenia prac remontowych dostosowania pomieszczeń do wymogów z ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012r, z póź. zmianami,  w budynku przychodni przy ul. Piaskowej 9, wraz z koncepcją wstępną i uzyskanie dla niej akceptacji Zamawiającego.

 

Rozpoznanie cenowe

Zał. nr 1 - formularz zapytania cenowego

Zał. nr 2 - istotne postanowienia przyszłej umowy

Zał. nr 3 - mapa poglądowa

Zał. nr 4 - oświadczenie o braku powiązań

 

Otwarcie ofert

Edytowano 30.03.2018

 

Wybór ofert

Edytowano 04.04.2018

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

22/03/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące: Wykonania usług pralniczych dla SP ZOZ w Łapach na okres 12 miesięcy

Nr sprawy: DAO.263.1/2018/ZO

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: Wykonania usług pralniczych dla SP ZOZ w Łapach na okres 12 miesięcy

Zapytanie ofetowe

Wzór dokumentów do miesiecznej ewidncji prania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 3 - wykaz

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Wybór ofert

Edytowano 29.03.2018

15/03/2018


Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Nr sprawy: ZP/12/2017/PN

 

„Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na  potrzeby SP ZOZ w Łapach

 

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - IPPU

Załącznik nr 3 - Oferta

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie GK

 

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania cz2.

Edytowano 01.12.2017

 

Otwarcie ofert

Edytowano 05.12.2017

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

27/11/2017


Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla SP ZOZ w Łapach

Nr sprawy: ZP/11/2017/PN

 

„Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla SP ZOZ w Łapach”

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - IPPU

Załącznik nr 3 - Oferta

Załącznik nr 4 - Oświadczenie GK

Załącznik nr 5 - Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

 

Odpowiedź na pytania - część pierwsza

Odpowiedź na pytania - część druga

Edytowano 19.12.2017

 

Otwarcie ofert

Edytowano 3.01.2018

 

Unieważnienie

Edytowano 25.01.2018

 

Wyniki

Edytowano 20.02.2018

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

22/11/2017


Wynajem powierzchni użytkowych pod dwa aparaty vendingowe

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 
w  Łapach

Ogłasza  przetarg   nieograniczony   pisemny   na  wynajem  powierzchni użytkowych pod dwa aparaty vendingowe  w  Łapach  przy ulicy  Janusza Korczaka 23

Nr sprawy: SP ZOZ VII/112 /2017 

 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - IPPU

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo-odbiorczy

 

Protokół z otwarcia ofert

Edytowano 7.11.2017

31/10/2017


Przetarg nieograniczony pisemny na wynajem pomieszczeń położonych w Łapach przy ulicy Korczaka 23

OGŁOSZENIE   

 

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 
w  Łapach

Ogłasza  przetarg   nieograniczony   pisemny   na  wynajem  pomieszczeń   położonych

w  Łapach  przy ulicy  Korczaka 23

Nr sprawy: SP ZOZ VII/108 /2017 

 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - rzut poradni

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - IPPU

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - protokól zdawczo-odbiorczy

 

Protokół z otwarcia ofert

Edytowano 30.10.2017

23/10/2017


Dostawa i instalacja nowych urządzeń medycznych oraz wyposażenia meblowego na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Nr sprawy – ZP/10/2017/PN

„Dostawa i instalacja nowych urządzeń medycznych oraz wyposażenia meblowego na potrzeby  SP ZOZ w Łapach”

 

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - istotne postanowienia

Załącznik nr 3a - gwarancja

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - oświadczenie

Załącznik nr 6 - oświadczenie GK

Załącznik nr 7 - opis techniczny poszczególnych pakietów i urządzeń w danym pakiecie

             - pakiet 1

             - pakiet 2

             - pakiet 3

             - pakiet 4

             - pakiet 5

             - pakiet 6

             - pakiet 7

             - pakiet 8

Załącznik nr 8 - protokół zdawczo-odbiorczy

 

Pytania i odpowiedzi

Edytowano 17.10.2017

 

Otwarcie ofert

Edytowano 19.10.2017

 

Wyniki

Edytowano 03.11.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

11/10/2017


Przetag nieograniczony - Dostawa szwów, staplerów, siatek, i innych materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Nr sprawy – ZP/9/2017/PN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Dostawa szwów, staplerów, siatek, i innych materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - istotne postanowienia

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków

Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonwacy dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej

 

Odpowiedzi na pytania

Edytowano 03.10.2017

 

Otwarcie ofert

Edytowano 06.10.2017

 

Ogłoszenie wyników

Edytowano 13.10.2017

28/09/2017


Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby SP ZOZ w Łapach

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: dostawy środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby SP ZOZ w Łapach

nr sprawy: SP ZOZ VII/ 7/2017/ZO

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 

Pytania i odpowiedzi

Edytowano 28.09.2017

 

Otwarcie ofert

Edytowano 02.10.2017

 

Otwarcie ofert (poprawiono kwotę przeznaczoną przez zamawiającego w pakiecie nr 3)

Edytowano 03.10.2017

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

Edytowano 11.10.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

25/09/2017


Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratownictwa medycznego przy SP ZOZ w Łapach

Ogłoszenie nr 589336-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratownictwa medycznego przy SP ZOZ w Łapach”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - OPZ

Załącznik nr 1a - mapa

Załącznik nr 2 - IPPU

Załącznik nr 3 - oferta

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - oświadczenie

Załącznik nr 6 - oświadczenie

Załącznik nr 7 - wykaz osób

Załącznik nr 8 - wykaz usług

Załącznik nr 9 - zobowiązanie

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

15/09/2017


Zapytanie ofertowe na sukcesywna dostawę środków czystości na potrzeby SP ZOZ w Łapach

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące:   Dostawa środków czystości na potrzeby  SP ZOZ w Łapach

nr sprawy: SP ZOZ VII/6/2017/ZO

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 

Otwarcie Ofert

Edytowano 06.09.2017

 

Ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe dotyczące pakiet nr 1 - uzupełnienie

Edytowano 12.09.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

31/08/2017


SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY SP ZOZ W ŁAPACH

Ogłoszenie nr 544975-N-2017 z dnia 2017-07-05 r. 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY SP ZOZ W ŁAPACH 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2 - Oferta

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy

Załącnzik nr 4 - Oświadczenie

Załącnzik nr 5 - Oświadczenie

Załącnzik nr 6 - Oświadczenie

 

Informacja o sprostowaniu ogłoszenia

Edytowano 06.07.2017

 

Otwarcie ofert

Edytowano 14.07.2017

 

Ogłoszenie wyników

Edytowano 24.07.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

05/07/2017


Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych do przeprowadzania zabiegów bariatrycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych do przeprowadzania zabiegów bariatrycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Ogłoszenie nr 539918-N-2017 z dnia 2017-06-29 r. 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Oferta

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie GK

 

 

Otwarcie ofert

Edytowano 07.07.2017

 

Ogłoszenie wyników

Edytowano 13.07.2017

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

29/06/2017


DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - wzór umowy odczynniki

Załącznik nr 3a - wzór umowy dzierżawy

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - oświadczenie

Załącznik nr 6 - oświadczenie GK

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania do przetargu

Załącznik nr 1 po zmianie - formularz asortymentowo cenowy

Edytowano 30.05.2017

 

Otwarcie ofert

Edytowano 06.06.2017

 

Ogłoszenie wyników

Edytowano 21.06.2017

24/05/2017


Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Nr sprawy: ZP/4/2017/PN

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Pakiety jednorazowe

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie GK

 

Odpowiedzi na pytania

Edytowano 12.04.2017


Odpowiedzi na pytania 2

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Edytowano 13.04.2017

 

Otwarcie ofert

Edytowano 21.04.2017

 

Ogłoszenie wyników

Edytowano 04.05.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

06/04/2017


Opracowanie dokumentacji przebudowy parteru szpitala w Łapach

Opracowanie dokumentacji przebudowy parteru szpitala w Łapach w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów w służbie zdrowia.

Nr sprawy: ZP/3/2017/PN

 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 - OPZ

Załącznik nr 2 - IPPU

Załącznik nr 3 - Oferta

Załącznik nr 3.1 - Wycena

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie GK

 

Otwarcie ofert

Edytowano 20.04.2017

 

Ogłoszenie wyników

Edytowano 28.04.2017

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

05/04/2017


Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi transportu sanitarnego na rzecz SP ZOZ w Łapach

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi transportu sanitarnego na rzecz SP ZOZ w Łapach
 
Nr sprawy: SP ZOZ VII/ 4/2017/ZO
 
 
 
 
 
Edytowano 11.04.2017
 
Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

03/04/2017


Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Szpitala w Łapach

„Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Szpitala w Łapach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Nr sprawy: ZP/2/2017/PN

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis wraz z wyceną

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 3 - Oferta

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie GK

 

Otwarcie ofert

Edytowano 21.03.2017

 

Ogłoszenie wyników

Edytowano 03.04.2017

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

10/03/2017


Zapytanie Ofertowe - Usługi odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych z siedziby SP ZOZ w Łapach

Zapytanie ofertowe - Usługi odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych z siedziby SP ZOZ w Łapach

Nr sprawy: SP ZOZ VII/ 2/2017/ZO

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo cenowy

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 3 - Harmonogram

 

Zawiadomienie

Edytowano 01.03.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

21/02/2017


Dostawa zużywalnych materiałów medycznych i technicznych

Dostawa zużywalnych materiałów medycznych i technicznych wraz z dzierżawa 2 szt. aparatów do hemodializ na okres 27 miesięcy do SP ZOZ w Łapach

nr sprawy: ZP/1/2017/PN

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oferta techniczna

Załącznik nr 3 - Oferta

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania

Zmiana ogłoszenia:

Ogłoszenie

Formularz asortymentowo-cenowy

Oferta

ZMIANA TERMINU SKŁADANI OFERT NA DZIEŃ 27-02-2017 GODZINA 11:00
 
Edytowano 16.02.2017
 
 
Edytowano 28.02.2017
 
 
Edytowano 07.03.2017

10/02/2017


Zamówienie - wykonanie robót budowlanych

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii” na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Korczaka 23

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1

Załączniki 2
 

Załączniki w wersji edytowalnej

 

Pytania i odpowiedzi

Edytowano 01.02.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Edytowano 06.02.2017

 

Wybór Oferty

Edytowano 22.02.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

20/01/2017


Zapytanie ofertowe - Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Zapytanie ofertowe - Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli 

Nr sprawy: SP ZOZ VII/1/2017/Z0

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 
 
Edytowano dnia 16.01.2017
 
 
Edytowano dnia 19.01.2017

10/01/2017


Przetarg nieograniczony “Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Szpitala w Łapach”

Przetarg nieograniczony “Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Szpitala w Łapach”. Numer sprawy ZP/11/2016/PN
 
 
 
 
 
 
Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 
 
 
Edytowano 13.01.2017
 
 
Edytowano 02.02.2017
 
 
 
Edytowano 27.02.2017

23/12/2016


Przetarg Nieograniczony – Dostawa dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych

Materiały opatrunkowe i diagnostyczne. Nr sprawy ZP/ 10 /2016/PN.
 
 
 
Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 
 
Edytowano: 12.12.2016
 
 
Edytowano: 12.12.2016
 
 
Edytowano 16.12.2016
 
 
Edytowano 29.12.2016

06/12/2016


Przetarg Nieograniczony - Usługa pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni

Usługę pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji

inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii”.

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności do gerupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - PFU

 

Pytania i odpowiedzi

Edytowano: 15.11.2016

 

Protokół z otwarcia

Edytowano 18.11.2016

 

Wybór ofert

Edytowano 29.11.2016

10/11/2016


Zapytanie Ofertowe - Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do SP ZOZ w Łapach

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy:SP ZOZ VII/7/2016/ZO

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Łapach  i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy - wersja edytowalna

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy

07/11/2016


Przetarg Nieograniczony - Dostawa sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego;

 Dostawa sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego; Nr sprawy: ZP/8/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 - Parametry Wymagalne

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór Umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie obowiązku podatkowego

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ - 11.10.2016 r.

06/10/2016


Zapytanie Ofertowe - Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do SP ZOZ w Łapach;

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy:SP ZOZ VII/6/2016/ZO

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Łapach  i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy - wersja edytowalna

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy

Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego - 03.10.2016 r.

Wybór Ofert - 06.10.2016 r.

26/09/2016


Zapytanie Ofertowe - Dostawa artykułów szewnych do SP ZOZ w Łapach;

Dostawa artykułów szewnych do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy: SP ZOZ VII/5/2016/ZO

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Łapach  i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy - wersja edytowalna

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy

Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego - 07.09.2016 r.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert - 07.09.2016 r.

Wybór ofert - 14.09.2016 r.

 

02/09/2016


Zapytanie Ofertowe - Dostawa środków czystości do SP ZOZ w Łapach;

Dostawa środków czystości do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy: SP ZOZ VII/4/2016/ZO

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Łapach  i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo-Cenowy - wersja edytowalna

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy

Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego - 13.08.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert - 24.08.2016 r.

10/08/2016


Przetarg Nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów opatrunkowych do SP ZOZ w Łapach;

Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów opatrunkowych do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy: ZP/7/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy  wersja edytowalna

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 - Wzór Umowy ( Pakiet nr 1, 2, 3; )

Załącznik nr 6a - Wzór Umowy ( Pakiet nr 4, 5; )

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ  cz.1 - 29.07.2016 r.

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ cz.2. - 01.08.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert - 08.08.2016 r.

25/07/2016


Przetarg Nieograniczony - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SP ZOZ w Łapach;

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy : ZP/6/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór Umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące Wyrobów Medycznych

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ - 08.08.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert - 15.09.2016 r.

15/07/2016


Przetarg Nieograniczony - Dostawa artykułów spożywczych do SP ZOZ w Łapach.

Dostawa artykułów spożywczych do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy: ZP/5/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora  SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do  grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze ofert - 25.07.2016 r.

05/07/2016


Przetarg Nieograniczony - Dostawa leków

Dostawa leków; Nr sprawy: ZP/4/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora  SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1  - Formularz Asortymentowo - Cenowy

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy - Wersja edytowalna

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświdczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 5a - Wzór umowy ( dotyczy Pakietu nr 24 )

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ - 27.07.2016 r.

Wybór ofert - 08.09.2016 r.

Załącznik A - wartość cenowa

Załącznik B - wartość punktowa

30/06/2016


Przetarg Nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach; nr sprawy: ZP/3/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora  SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy

Załącznik nr 1  - Formularz Asortymentowo - Cenowy - Wersja edytowalna

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności / nie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 6a - Wzór umowy ( dotyczy Pakietu nr 6 i Pakietu nr 15 )

Zawiadomienie o błędzie Zamawiającego - 06.06.2016 r.

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ - 06.06.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert - 20.06.2016 r.

31/05/2016


Przetarg Nieograniczony - Dostawa zużywalnych materiałów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą 4 aparatów do hemodializy, na okres 36 miesięcy do SP ZOZ w Łapach;

Dostawa zużywalnych materiałów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą 4 aparatów do hemodializy, na okres 36 miesięcy do SP ZOZ w Łapach; nr sprawy: ZP/2/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora  SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo - Cenowy

Załącznik nr 2 - Zestawienie Parametrów Technicznych

Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności / nie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 - Wzór Umowy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego - ZP/2/2016/PN

Zawiadomienie o wyborze oferty - 12.05.2016 r.

28/04/2016


Przetarg Niegraniczony - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SP ZOZ w Łapach;

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uźytku do SP ZOZ w Łapach; nr sprawy: ZP/1/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące Wyrobów Medycznych

 

Zawiadomienie o błędzie  Zamawiającego

Pytania do przetargu nieograniczonego ZP/1/2016/PN

Zawiadomienie o wyborze ofert - 04.05.2016 r.

11/04/2016


Ogłoszenie o przetargu – dostawa sprzętu

DOSTAWA Sprzętu Medycznego Jednorazowego Użytku , Nr sprawy: ZP/7/2015.
OGŁOSZENIE
SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 – Formularz ofertowy
Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw
Zał. nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Zał. nr 5 – Wzór umowy
Zał. nr 6 – oświadczenie dotyczace wyrobów medycznych

Pytania – Przetarg nieograniczony ZP-7-2015 (dodano 04-01-2016)

Wybór ofert  (dodano 22-01-2016)

22/12/2015


Przetarg Nieograniczony na roboty budowlane

Przetarg Nieograniczony na roboty budowlane polegające na „Dostosowaniu pomieszczeń wewnętrznych byłego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Łapach , przy ulicy Korczaka 23, do potrzeb funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego”; numer sprawy ZP/5/2015

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 – dokumenty projektowe

Załącznik nr 2 – przedmiar robót budowlanych

Załacznik nr 3 – formularz ofertowy

Załacznik nr 4 – oświadczenie o równoważności oferty

Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – oświdczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 7 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8 – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 – wykaz osób

Załącznik nr 9a – wymagane uprawnienia

Załącznik nr 10 – projekt umowy

 

pytania do przetargu 19.11.2015

ogłoszenie 19.11.2015

Zał. nr 2a – ślepy kasztorys

 

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy ZP-5-2015 (dodano 2015-12-08)

10/11/2015