FUNDUSZE UNIJNE


Podpisanie umowy z RPO

W dniu 07-08-2018 została podpisana umowa z RPO.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Wartość projektu: 4,2 mln zł
Dofinansowanie: 3,4 mln zł

Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach uruchomi poradnie: kardiologiczną, urazowo-ortopedyczną i chorób płuc, a także kupi na ich potrzeby sprzęt i aparaturę medyczną. Wyposaży również pracownię badań nieinwazyjnych serca oraz salę intensywnej opieki medycznej na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii oraz gabinet zabiegowy na oddziale chirurgicznym.Źródło: Wrota Podlasia

08/08/2018


„Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym”

Tytuł projektu

„Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym”

Nr projektu

LT-PL-2S-158

Opis projektu

Projekt stanowi wspólną transgraniczną inicjatywę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Zdrowotnego w Łapach oraz Szpitala w Wyłkowyszkach i zakłada realizację kompleksowych działań skierowanych do środowiska medycznego (szkolenia specjalistyczne) oraz społeczeństwa (prozdrowotna kampania społeczna obejmująca działania informacyjne). 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa na obszarze pogranicza polsko-litewskiego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w dziedzinie diagnostyki i leczenia cukrzycy.

Zakres/rezultaty projektu

  • cykl szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach,
  • wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi,
  • zakup sprzętu/aparatury medycznej,
  • prozdrowotna kampania społeczna.

Partnerzy projektu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach – Lider

 

Instytucja Publiczna Szpital w Wyłkowyszkach - Partner

Całkowity koszt projektu

47 035,00 euro

W tym dofinansowanie z EFRR

39 979,74 euro

Budżet Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

22 413,50 euro

Przyznane dofinansowanie z EFRR

19 051,47 euro (85% kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu

01.02.2018 - 31.01.2019

Biuro projektu

(85) 814 24 18

(85) 814 24 51

01/03/2018