Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla SP ZOZ w Łapach

Postępowanie konkursowe nr 4/09/2017

 

Ogłoszenie

Załączniki

Przedłużenie terminu składania ofert w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Edytowano 21.09.2017