Informacje o darowiznach w 2016r.

Informacja o darowiznach otrzymanych przez SP ZOZ w Łapach w roku 2016 przeznaczonych na cele promocji i ochrony zdrowia.

 

Załącznik - Informacja o darowiznach