Wybór oferty - Dostawa sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego

Wybór oferty do rezlizacji zamówienia:

Załącznik 1