Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie chirurgii ogólnej.


Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Wzór umowy