Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

rozszerzenie zakresu konkursu ofert.

Zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, rozszerza zakres konkursu o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej SP ZOZ w Łapach.


Informacja

Szczegółowe warunki

Uaktualnienie