Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta”

W ramach umowy UDA-RPPD.04.01.00-20-004/12-00 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przystąpił do realizacji projektu WND-RPPD.04.01.00-20-004/12 „Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta”. Projekt w 85 % finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt miał na celu:

  • wzrost poziomu upowszechniania stosowania technik ICT w SP ZOZ w Łapach, co wpłynie na zwiększenie możliwości dostępu do usług elektronicznych przez pacjentów
  • stworzenie kompleksowego systemu informatycznego oddziałującego na wszystkie podstawowe elementy opieki zdrowotnej tj. na proces zarządzania zakładem, proces leczenia oraz proces obsługi pacjenta
  • stworzenie kompleksowego systemu kontrolno-zarządczego przeznaczonego dla kadry zarządzającej szpitalem (co poprawiło stan infrastruktury informatycznej w zakresie: dostępność profesjonalnych narzędzi analityczno-raportowych oraz systemu klasy ERP)
  • zapewnienie dostępności usług elektronicznych związanych z e-zdrowiem dla pacjentów SP ZOZ w Łapach
  • zapewnienie dostępu do usług online w zakresie e-zdrowia: m.in. zdalna rejestracja pacjenta za pomocą portalu, dostęp do danych medycznych, wykorzystanie Internetu do konsultacji medycznej, usługi w zakresie telemedycyny i telekonsultacji
  • stworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów medycznych wspierającego szpital w zarządzaniu dokumentacją medyczną
  • stworzenie narzędzi informatycznych uwzględniających w działalności jednostki aspekty teleobrazowania/elektronicznego dostępu do dokumentacji medycznej oraz telemedycyny
  • stworzenie informatycznych narzędzi niezbędnych do procesów planowania leczenia oraz procesów podejmowania decyzji