Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • Zakres: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • Zakres: chorób wewn. w odziale wewn
  • Zakres: chirurgii ogólnej w odziale chirurgii

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Wzór umowy
Załącznik do umowy - nocna i świąteczna
Załączniki do umowy - chirurgia
Załączniki do umowy - wewnętrzny i diabetologii