Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje:

Iż w dniu 12 listopada 2018 r. udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: stacjonarnym, ambulatoryjnym i podstawowej opiece zdrowotnej.