Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

zapytanie ofertowe dotyczące zakupu w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego o dmc do 3,5t.

Więcej informacji