Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

zapytanie ofertowe dotyczące zakupu w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego o dmc do 3,5t.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - wymagane parametry techniczne

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków


Odpowiedzi na pytania dotyczące leasingu
Edytowano 03.08.2018


Otwarcie ofert
Edytowano 07.08.2018


Zawiadomienie o wyborze oferty
Edytowano 13.08.2018