Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia ofert

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert Dyrektor SP ZOZ w Łapach przesuwa termin na dzień 06.08.2018 godz. 15:00 

Ogłoszenie